poistettava luonnos kaoottinen työkappale

”Todellisuuksien moneus - leikkisyys, tunne ja viisaus”

Näytelmän henkilöt ja roolit:
Kertoja
Kuoro
Sokrates, hämmentäjä
Aapo, pohtija
Eero, leikkisä

Miten maailma meille näyttäytyy - todellisuuskuvien poukkoilua

Luontopaneelin johtajan ja kyisen pellon kyntäjän todellisuuskuvat, samat vai eri?
Todellisuuskuvat Keiteleen Tossavanlahdessa ja Helsingin Munkkisaaressa, ymmärryksen mahdottomuus?
Ihminen on maailmaan heitetty (Sartre, eksistentialistit).
Kullakin on määrätty tarkoitus ja sen mukainen paikka olevaisen järjestyksessä (Aristoteles ja teleologit).
Rooleihimme vangitut: kuluttaja, äänestäjä, asukas, työvoimaa toiselle.
Minuus, itseys, viisauden etsintä?
Elämän tarkoituksettomuuden ja olemisen jännite, sivullisuus, absurdius, taisteleva ihminen (Albert Camus)
Koostuuko todellisuus yksilöistä (nominalismi) vai yksilön ylikäyvistä asioista (realismi)?
Elämä ja maailma nojaa tarinoihin, sanovat tarinatutkijat.
Olivatko suuret kertomukset - edistys, valistus, järki, kasvu - hetkellinen harhakuva?
Elämme totuudenjälkeistä aikaa. Hekö tietävät totuuden.
Mitä on populismi? Kuka on populisti?
Virukset ja bakteerit valtaavat maailman. Tai hiiret.
Fysiikan todellisuuskuva: hiukkasten kuhina, satunnainen liike, vuorovaikutus, suhteisuus, karkeistuminen, efektiivinen kuvailu, naturalismi, fysikalismi.
Ilmaston hallinta vaatii geneettisesti ja evolutiivisesti uudenlaisen ihmisen (ehdottaa jokunen filosofi ja akateemikko).
Taiteellinen mielikuvitus, taide ihmiskunnan edelläkävijänä?

Lukija tai näyttelyn katsoja voi täydentää listaa:

 

Maailma on moneus

Onko maailma totinen? Onko elämä totinen? Voisiko se olla leikkisä.

Jokainen kokee maailman minuudestaan käsin. Mihin voi perustua yksilön yli käyvä totuus tai kuva olevasta? Maailmankuvat ja kuvamme maailmasta ovat moninaiset. Ehkä totuus onkin tässä.

Kuka on oikeassa kuka väärässä, kuka sen sano, tai kuka luulee tietävänsä.

Näyttelyn otsikoksi olemme valinneet sanat todellisuuksien moneus (onpa vaikeat sanat). Kenenkään todellisuus ei ole ainoa oikea.

Sulkeuma. Ajatuksellinen lukkiuma. Älyllinen juuttuminen. Tieteen paradigma. Taiteen genre (lajityyppi). Addiktio, riippuvuus. Oikeassa oleminen, totuuden puolesta pauhaaminen, populistien tai milloin kenenkin syyttely johtaa älylliseen karsinoitumiseen. Sulkeumia löytyy ties mistä. Yliopistollinen väitöskirjakin tai tieteenala tai tieteen ns. paradigma voi kuvastaa sulkeumaa. Väitöskirja väittää, ties inttää.

Ymmärrys (pelkistäen)

Voisiko lukkiumia katsella kaukaa, ihmetellen, miettien, pohtien. Ikäänkuin ulkopuolisena. Kirjallisuudessa Albert Camus edusti tietoisesti tällaista asennetta. Algerian sodassa hän kieltäytyi asettumasta ranskalaisten tai algerialisten puolelle, koska raitiovaunussa, jonka kumpi tahansa osapuoli aikoo räjäyttää, saattaa olla hänen äitinsä. (yksilön kohtalo on ensisijainen.) .. lainaus jatkuu..

Miten sulkeumia voi ravistella ja avata. Mitä tarkkaan ottaen ymärrämme moneudella. Miten edistää ajattelun ja maailmankuvien moninaisuutta ja niiden yhteiseloa. Moneutta voimme kutsua vuoropuheluksi, vuorovaikutukseksi, demokraattiseksi keskusteluksi, kommunikatiiviseksi demokratiaksi (Habermas?). Vastapuolia ja sulkeumia voidaan havainnoida ymmärtäen.

Obaman kerrotaan sanoneen: kuljemme kohti epistemologista (tiedollista) kriisiä. Suomessa tiedon sulkeumista puhuvat ... Sulkeumilla he tarkoittanevat oikean tiedon, totuuden ja todellisuuden kiistämistä ja vääristämistä. (( Kuka sanoo mikä on todellisuus ja totuus? Ihmisen (kaiken) yli käyvää totuutta ja todellisuutta tuskin on. Jos on, niin mihin se perustuu, mihin nojaa? ))

 

Leikkisästi ihmetellen ... ymmärryksen juuria etsien

( ”tiedeneuvontaa” - metodi - vrt antiikin kirjat, Lucretius x2, Ovidius ..)

Minkä ajattelun kautta .... Tiede? Taide? Kirjallisuus? Kuvallinen? Maailma leikkii, leiki mukana.

Homo ludens. Huizinga.
Sokrates kyseli leikkisästi, kadunkulmassa, torilla, otti myrkkymaljan.
Sanzo Pancha, Kafka, Rabelais, ..., Swift,
Skeptisismi
Kati Rapian tyyli (poroajelu pakkasessa)
Uteliaisuus , podcast Tiedeklubin ihmettely 29.4.2020
kyky kuvitella, sanoo Harari.
Paradoksien ihmettely antiikissa, ja yhä tänään, mm. fysiikassa. Mitä on ääretön? Loputtoman jakamisen mahdottomuus.
olet naapurisi naapuri (lähde)

Irtaudu

Kuoro:
Irtaudu avaruuteen.
Näe maa kaukaa. Ilma ja vesi. Kohoumat, laskeumat. Vuoret virrat.
Irtaudu mielen avaruuteen.

Aapo:
Kerronpa teille.
Ei viisastu pää, ei valkene tanner lukkarin käskyin,
ei valkene, vaikenee vaan.
Veljiemme vaiheet nyt kuultavaksi kerron.
Ei lukkarin keppiä veljemme kavahda, ikkunasta pihalle vilahdat.
Impivaaraan suuntaamme, saunan saumaamme, leikiksi paini.
Lohkare jyhkeä, kohoaa saunan savu, odottaa peltomme, kotomme.
Itseys oma.
Lukkaroinnit, velvollisuutenne oppia, ei ei.
Omasta päästä ja säästä opimme mitä halumme.
Sivistymisen tarinanne pitäkää, meillä on eri.
Kansallinen ihannesepite, ei.
Härkäin lauma edessämme mylvii, käy Jussin pyssy, lauma lakoo.
Sauna jo lieskoina kohoaa.
Elomme voima on vuolas ja vapaa
lupanne pitäkää, aat ja ööt, näin elomme on.

 

Mielen tyhjennys kuvaannollisesti

Musta neliö valkoisin reunuksin. Teos ei esitä mitään. Katsoja kohtaa tyhjyyden. Tyhjyyden kohtaaminen avaa olemisen outouden, päästää etsimisen äärelle, avaa tunnun kohti alkukantaista energiaa, (kohti henkisiä ulottuvuuksia).

Musta neliö oli taiteen huuto, katse kauas, yli olevan. Se kuvasi hengen kadon, elämänmuodon onttouden, tietämyksen ja tuntemuksen syntymän, uus. Kuoren oli rikottuva, murenina murruttava, laattialle laskeuva. Horisontin katsoi sotkan poika.

Tällaisia hetkiä on historiassa ollut. Ehkä ne olivat vain hetkiä. Herkkä sielu, taiteilija tai runoilija, ajattelija koki halun ja taidon pukea tuntu kuvaksi tai sanoiksi. Taidetta hänen aikanaan ja ympärillään kutsuttiin avant gardeksi, ulos astumiseksi, uuden todellisuuden luomiseksi.

Olevasta irtoamisen hetkiä on ollut muitakin. Ehkä Ranskassa vuosisata sitten. USAssa puoli vuosisataa sitten. Mitä Italian futuristit olivat. Olivatko Picasso ja kumppanit samoilla jäljillä. Ehkä keskiajan lopuilla, uudesti syntymä, re-nessanssi. Ehkä Ateenassa kun Persian uhka oli väistynyt. Oliko Aleksis Kivessä aines nähdä oma tunto ja itseys. Muita suomalaisia on vaikea keksiä. Vai ehkä sittenkin, Lauri Viita?

Tyhjyys vasten maa tahtoa
Tyhjyyden tunnon voi kohdata myös arkisesti. Mieli tyhjenee, mikään ei tunnu miltään, ahdistaa, ulkomaailma katoaa, tyhjenee. Koronavirus on tyhjentänyt monen mielen. Todellisuudet (sellaisiksi väitetyt) vyöryvät päälle, määrittävät olomme, yrittävät määrittää, haluavat määrittää. Oman tunnon ne estävät. Eikö oman tunto, minuus, itseys ole kaikki. Ilman sitä ei ole. Miten suunnistat väitettyjen todellisuuksien verkossa. Menetätkö mielesi, itsesi, olosi. Mitä sanot olevina esiintyville.

 

 

Synty

Kuoro:
Tyhjyydestä syntyi kaikkeus. Sotkan munasta alkoi.
Räjähtäen laajeni maailma
inflaationa leimahti
kalaksit, joukot ja tähdet, ympärillä kulkurit.
Fotoni näön tuo, neutriino piilon tekee.
Kodittomat jäänteet,
kulkurit, planeetat, ylijäämät, Ruotsiin ajettavat.
Jäänteistä sikiää elo, sikiää kirjo.
Hylätyn tilalle versoo elämä, uusi.
Palaa. Palaa maailma. Ja palaa. Hengen palo.
On hetkiä jolloin on uudesti luotava maa. Ja ilma.
Virtaa meri, kiertää pallon, lasku tai nousu, ei väliä.
Virta aina on uusi, ei kahta kertaa.
Punertaa Porvoon mäki, Saharan hiekka kylään kävi.
Rajaton muttei ääretön.

 

Maailman hajonta (erilaisiin karkeistuskuviin)

Muinoin aiemmin ennen maailma näyttäytyi orgaanisena, pitääkö sanoa analogisena.
Yhtiö, osakeyhtiö, yritys levittäytyi viruksen lailla, kävi pandemiaksi. Aalto, kohta toinen. Virus silpoi maailman, ihmisen todellisuuden, valtasi ja tuhosi orgaanin. Joki padottiin. Loki kuoli. Ihmisistä pakolaisia. Noki mustasi talot. (Siis: Yritysten nousu orgaanisen tilalle)

Avant garde oli irtiotto, ulosastunta.
yritti reagoida erinäisin tavoin. Ensimmisten joukossa kubismi, maailma lohkareina, lohkareet sikin soin, hiertävät toisiaan, yksi auhautuu, toinen kimpoo jättiläisputkeksi, myrkyn luo.

Tieteet ja teoriat yrittivät koota ja esittää kokonaisena, ehjänä, edistyksenä, hyvinvointina, demokratiana.

Lopulta paettiin ilmiöihin. Jälleen yrittävät koota tavalla tai toisella, milloin mitenkin: satunnaisesti, hallitusti, hallintaan pyrkie, siltä näyttävältä. Näyttötalous. Huomiotalous. Ezsitystalous. Performanssi. Totuuden epätotuus. Vaikka tosina esiintyvät ja muilta vaativat.

Kubismi ( haa = todellisuuksien moneus)
nähdä molempiin suuntiin, ideaaliin ja naturaan
tai muihin ”suuntiin” (avantgarde NL ylhäältä alhaalta
Picasso, Anna Tuori ! , down, Seili ,
kodittomuus !!!, suljettu, rajattu,
mielen ja mielekkyyden tuho, VTV,

(Kääntöpuoli, taulun vastapuoli:
mikä mielessä avartuu, hahmottuu
vastaan: mikä estää, rajaa, vääristää

Miten todellisuus (siis) hajosi

orgaaninen maailma oli vallinnut
yhtiöiden aikakausi. Yhtiöt pirstoi orgaanisuuden.
Haettiin erilaisia polkuja tai ajattelutapoja:
teosofia
henkisyyden haku
abstraktioituminen, Klint. näkymätön maailma, myyttisyys, sankaruus (Kullervo),
Nyttemmin on keksitty selityksiksi mm. tarinoituminen sekä ilmiöityminen. myös kompleksisuus. ja systeemisyys.
tieteen kilvoittelu ja sekoilu. Luotiin kokoaisjärkeviä systemejä, mikrotaloustiede, tasapaino, näkymätön käsi, . Nyt hajonneet, menettäneet merkitystään, onttoutuneet, epäuskottavuus. Maailma meni toisaalle. Toerioiden perusta ei kestänyt. Tieteellisen realismin harhat. Tänään kaaos. pakkovaltaan ajautuminen, elvytys, enemmistövalta, demoratian onttoutuminen, valtioiden äennäisyys, suurvallat.

Maailman tiedollinen jälleenrakennus ((ccmc kuinka noustaan uudelleen ))
tabula rasa, musta neliö, mielen tyhjennys
vapaa satunnaisuus, tietämättömyyden verho
leikkisyys
vapaa sosiaalinen liike (kuin pääskyt lentää) ihmisten vapaa liikkuvuus fyysisesti älyllisesti
suhteisuus keskinäinen kuin molekyylit , ei olio itsessään
vuorovaikutus
valtiot, inzstituutiot anarkismi kohteiksi
älyllisten ajattelu- ja esitystapojen renessanssi: kuin kirjoituds, numderot. ..., digi. Siis vastaavaa kuin nuo. Mössöilmiöiden v<astakohta, terävämpää, astraktipaa. Digi -> some

(Vertaa kuvio alempana yläpään (realismin) ohennus. Aineen ominaispiirteistä käsin ikään kuin uutta aakkostoa yms. digi

 

 

Kato, fragmentaatio

Toisaalta suurten kertomusten kuolema. Pirstoutuminen. Pienet tarinat. Fragmentaatio. Kuplat. Masennus. Tyhjyyden ja arvottomuuden tunne. Merkitysten ja mielekkyyden kato. Olemus.

Karkeistuminen

Inttäminen, sulkeumat, lukkiumat juontavat juurensa aistimisen, havainnon, kuvan karkeistumiseen. Karkeistuminen on epätarkka, luo himmenneitä ja epätarkkoja kuvauksia maailmasta. Ketju aineen syvimmästä olemuksesta, ymmärrys on katkennut, kuvat ovat hämärtyneet, moninaistuneet, etääntyneet toisistaan. Himmenetyn kuvan voi valita monella tapaa; taloustiede kertoo näin, kristinusko kertoo noin, erilailla mutta kumpi on ‘oikeassa’ vai ei kumpikaan. Syyllistää ei tarvitse, kumpaakaan mutta ymmärrystä erilaisuuksien syväsyistä sitäkin enemmän. Todellisuuskuvien moneutta siis. Ihmisjärki ja havaintokyky ei riitä näkemään ja ymmärtämään karkeistumisen tapaa. Järkiparka addiktoituu milloin mihinkin maan ja ilman kuvaan. Sit intetään, koht soditaan.

Tarinat totuutena sinänsä
Jo murenneet teoriat, suuret kertoukset (muka). uskottavuus murennut
Tlalle, hajonneen maailman kuvaksi keksivät pienet tarinat.

Ilmiö, ilmestys, tarina, helppohintaisuus

suuret kertomukset määrittivät historian, muka
Instituutiot viisauden kantajina, sanoo Demos.
tarina, pirstoutua, takaisin pieniin tarinoihin, tarinoiden valta ja tiede,
EU improvisoi (Risto Murto)

Ilmiöt:
Gabriel ilmestyi Marialle, ja tähdet syttyivät. ilmestyspäivä 25.3. - 25.12. = 9 kk

fenomenologia Sanna Tirkkonen,
mielen teoria...,. Vai muka: aivofysiologiset piirit

helppohintaista huijausta
meidät hajotetaan, heikennetään,
ajatuspajat
meritokratia pääsee tilalle
Vakaus (Saarikko). Vai: atominen kaaos syvimpänä ja perustana.

 

Epäily metodina, vastarintana monotoniaa vastaan
myös poliittisesti
Skeptisismi-kirjan johdanto,


Ken pohtii, ken syyttää
Hilma teki Maalauksia temppelille vuosina 1906–1915.
Hilma af Klintin abstrakteissa maalauksissa risteilevät erilaiset henkiset suuntaukset, antroposofia ja kristinusko, buddhalaisuus, panteismi. Hän tutkaili evoluutioita ja maailmojen syntyä. Osa maalauksia oli itämaisen mandalan muodossa, osassa on teräviä geometrisiä, osassa orgaanisempia muotoja. (lähde). Hän ei itse edustanut mitään suuntausta tai julistanut sanomaa. Hänen maalauksensa ovat avoimia. Ne kysyvät ja pohtivat.

Tämän päivän filosofi löytää evoluutiopohdinnoista syyn syyttää ihmistä.... Olisiko aika panna runoksi. Vertaa filosofi Puumala. Ihmisen väärät ominaisuudet. Syyllistävää taas. Klint ei syyllistä. Hän pohtii, luo esityksiä....

Hahmotuksen akseli
Mihin kohtaan sijoittuu surrealismi (Tuori), absurdi, tutkitun tiedon teemavuosi, huuhaa esim. sospol webinaari kuntatv, Skepsis ja kirja huuhaasta (Raevaara) = todellisuuksien kumma moneus, kumma , outo , väri ja tunne (Salami)
Anna Tuorin maalaukset kuvaavat absurdia...
KUVA 1) akselista 2)Tuorin absurdista
Tiedon puu keskiajalla (kuka kritisoi), nykyään verkko tai kaaos tai , tästäkin KUVA
muuttuuko kuvakertomukseksi, tai sarjakuvaksi, montaasiksi, tai...
vertaa myös maalari ‘lihan markkinat’

Pakkomielteet

Sokrates
Miksi maailmanne on totinen. Ettehän naura. Saarnaatte kyllä. Kerrotte pelastuksen, oikean näyn.

Kertoja
Elämme pakkomielteiden aikaa.

Sokrates
Mistä pakomielteisyys kumpuaa? Onko se on ihmisluontoon kuuluvaa? Missä määrin ja millä tavoi pakomielteisyys kumpaa vallitsevista oloista, fyysisistä puitteista, materian matematiikasta? Mikä oloissa on erilaista suhteessa muihin aikoihin?
Onko pakkomielteisyys suhdanneilmiö? (tosin en tiedä mitä on suhdanne, viittaa suhteisiin, minkä suhde mihin)

Aapo
Voimmeko pakkomielteisyysilmiölle tehdä jotain. Ymmärtää sitä? Yrittää vähentää sitä? Millaisin toimin, mitä kautta? Ymmärtäminen Tiedon koostumus? Fyysiset rakenteet?
Sensibiliteetti, aistiherkkyys? Aistien viisaus? Kutsua tulkintaan?

Eero
Pojat hei .. Nyt mennään mökille. .. ruetaan etätyöhön... Jäihän Impivaaran reissustamme hyvä mieli. Kuka hakee skumpan. Paini ilomme olkoon, olkimatolla pyllymme tömisee. Karhulle annamme tassun. Kaukana paha maailma .. Kiven runo .. Veljet hyvät, jos isämme runoksi sai, niin osaamme mekin, yrittää saa, jukolanmailla, mitä sanot Aapo:

Veljet hei, nyt pyyntömme käy. Eija Maaret, piirrä KUVA? kuusen latvas tuuli huojuu, näsin mailla männyt ryskää, linnamailla pulkat kisaa, virta - miksi seisot, saveen vajoot,
anna kuohus kuohuella, kortesuistot taivutella, maan vajot puhdistella, haikon haiut lennätellä. meren levät levitellä, linnan kosket viritellä, runoelmat leikitellä, ruuneperit varastoille.

Aapo
Kerronpa teille. Ei valkene maa käskemällä. Vaikenee muttei valkene.
Veljiemme vaiheista se on teille luettavissa. 7 veljestä ei alhaalta määräytyvästi. Sivistymisen omaehtoisuus. Ylhäältä annettu painostus lukemisen opetteluun oli herrojen touhua. .. omasta halusta ja tarpeesta . 7 veljestä ei ole sopeutuvan ja kansallisten ihanteiden mukaisesti jäsentyvän sivistymisen kertomus.

(( Sokrates Miten syntyy maailman kuva?
Onko pakkomielteisyys suhdanneilmiö? (tosin en tiedä mitä on suhdanne, viittaa suhteisiin, minkä suhde mihin)
Epäilemisen filosofia? Totuuden tai todellisuuden ominaisuudet, piirteet, kriteerit? Toimivuus?
Kysymällä eläminen. Sokrateen tapa. Löytää heikko kohta, ristiriita, kumota. ))

Elämää absurdiuden maailmassa

Camus

Anna Tuori

Moninaisuuden tiedollisia askelmia ... ääretön

Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus.
Muun luonnon tavoin me olemme tämän tanssin yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta.
Jos Demokritoksen teokset (atomioppi ym) olisivat sälyneet Aristoteleen teosten sijasta, kulttuurimme älyllinen historia olisi ehkä ollut parempi.
Lucretiuksen De Rerum Naturassa ei ole jumalanpelkoa, ei maailman päämäärää tai alkusyytä, ei kosmista hierarkiaa, ei erottelua Maan ja Taivaan välillä.

Selvästi artikuloitu ja monimutkaisesti rakentunut tapa ajatella todellisuutta, uudenlainen ajattelumalli poikkesi radikaalisti keskiaikaa satoja vuosia hallinneesta mielentilasta.
Kyse ei ole pelkistä atomeista vaan myös niiden järjestyksestä. Me emme ole atomeita. Atomit ovat kuin aakkoset. Olemme järjestyksiä, joihin atomit ovat asettuneet, kyvykkäitä heijastamaan toisia atomeita ja itseämme.

Ihminen ei määrity pelkän oman sisäisen rakenteensa kautta. Olemme monimutkaisia solmukohtia vastavuoroisen informaation rikkaassa verkostossa.

Biologian maailmassa päämäärät ovat antamamme nimi selviytymisen rakenteille. Tätä varten on kehittynyt dna, immuuni, aistit, kielet, kirjat, wikipedia.

Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto.
Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

Aineen (fysiikan) pohjimmainen sattumallisuus.
Fysikalismia tai naturalismia on pidetty ihmislähtöisyyden, humanismin vastakohtana. Fysiikan todellisuuskuvan jos minkä voikin nähdä perustelevan mitä suurinta moninaisutta ja siinä mielessä humanismia.

ei saisi asettaa ihmiskulttuurin esikuvaksi. Siltikin aineen syvimmästä oleuksesta löytyy mitä mainioin rinnastainen esikuva.
Hiekanjyvien laskija (vertauskuvaa käyttäneet Arkhimedes, Salami ja Rovelli). Jyvien määrää mahdoton laskea mutta rohkeasti ja samalla nöyrästi kannattaa pyrkiä kohti mahdotonta.
Fysiikan sattumallisuus? Sieltä noustaan koosteisiin, efektiiviset kuvailut, informaatiota katoaa. Karkeistumine, makroistuminen. Onko informaation kato samalla vapauden katoa, keneltä? Efektiivinen kuvailu vallankäyttönä. Maalauksena?
Jos Demokritoksen teokset (atomioppi ym) olisivat sälyneet Aristoteleen teosten sijasta, kulttuurimme älyllinen historia olisi ehkä ollut parempi. Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto.
Fysiikasta lähtien kohti diversiaa vai uniformiaa.
karkeistuminen VAI tiedollinen avartuminen (vertaa Obama)

Maailman avara avaus

Nykymaailma on monotonia. Unitaarinen totuus- ja todellisuuskuva. Älylliset diktatuurit alistavat maailmaa. Kiina ja Hongkong. Bidenin unity-puhe. Geopolitiikka-perustelu. EU. Elvytys on toimijaluokan turvapolitiikkaa. Suomessa vaaus-puhe. Eduskunta (suuren valiokunna pj) vaatii toisinnäkemisen jäljittämistä. Nyt monotonian ilmentymä suurvaltain aika,. Myös EU typertyy monotoniaan.

Maailma on avattava. Mistä käsin avautumiselle löydettäisiin rinnastettavia vertalukohtia, lähtökohtia, perusteita, henkistä mielen avaruutta.
Mekanistinen maailmankuva joutui epäilyksen kohteeksi....

Ihmiskulttuurien avartumat ja sulkeumat - laajat kaaret

papyrys egypti - Rooma kirjastojen runsaus ja sitten kato - Kiina - Arabit - Eurooppa kirjapaino - titeteelliskulttuurinen nous - digi ja some, nyt tätä herataan, paietaan. Ei nähdä laajaa kaarta.
Kirjotustaidon kehittyminen: paperin merkitys - laajalle joukolle kirjoja esim. Roomassa - Papri Kiinassa - sitten arabit, kulttuuri levisi - kirjapaino Euroopassa - nyt digi ja some mutta herjataan, estetään on pikkumaidta, avaran mielen puutetta , kohti tiedolista av<artumista, vertaa Oama, kriisi muka
Askelmat:
Aakkoset. Numerot. Atomit. Bitit. (kuvio....
Uusi väite aakkosten syntyhistoriasta, Syyria . Äänteet - sanat - kirjaimet -
60 perussanaa kielessä
Nollan keksiminen, 10 järjestelmä.
Eli 10 - 24 - 60 - alkuaineiden lkm - ajan yksiköt - hiukkaset - jakamaton

Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus. Muun luonnon tavoin me olemme tämän tanssin yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta.

Kulttuurinen avantgarde

Monet avantgardetaiteen muodot, kuten kubismi, abstrakti maalaustaide ja konstruktivismi, olivat intellektuellitaiteilijoiden vastauksia mullistukseen, jonka tieteen uudet löydöt saivat aikaan. .. siirto

tarvitaan avartava avaus Multiversia/formia (monimuotoisuus) vai universia / monotonia)
myös Maggie Nelson

Konstruoituvuus, karkeistuminen - mihin johtaa... konstruoituminen
Mikä ihme on yliopisto - universitas. Eikö sana viittaa yhteen todellisuuteen, yhteen totuuteen. Jos näin on, niin yliopiston käsite on (tänään) täysin hylättävä, haitallinen. Ajattelun moneutta estävä.

Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys (mm Salami)
solmut, verkosto,
maailman kuhina, aakkoset kuhinan järjestäjinä, muotouttajina
vuoren hämyyntyminen (mistä alkaa mihin päättyy, ei rajaa)
tai nähdä vuori eri suunnilta = eri todellisuudet (Salami)


Maailmojen piiloutuneisuuden etsijät (lähde!)

Maailman näkymättömyyksien etsijöistä ja kuvittajista kenties upein esimerkki on Hilma af Klint. Hänen abstraktit maalauksensa kysyvät ja pohtivat, ovat avoimia. Niissä näkyy uteliaisuus ja innokkuus, jolla hän tutki maailmaa. Ne kuvastavat filosofisen ymmärryksen tarvetta. Mutta millaisen. Sosiaalisen...

Klintin työt eivät kuvaa maailmaa ilmenevänä (ei siis ilmiöinä?) tai päältä päin. Klintin työt eivät ole esimerkiksi taloustieteen kaltaisia, maailman toimintoa (‘lainalaisuuksia’) sellaisenaan kuvaavia.

Reilu vuosisata sitten (1900-luvun alku) ihmisten kiinnostus henkisyyteen lisääntyi. Ehkä todellisuuden takana on jotain jotain, jota emme voi nähdä. af Klintin abstrakteissa maalauksissa risteilevät henkiset suuntaukset kuten antroposofia, kristinusko, buddhalaisuus tai panteismi. Osa maalauksista oli itämaisen mandalan muodossa, osassa on teräviä geometrisiä, osassa orgaanisempia muotoja. Itse af Klint ei edustanut mitään suuntausta eikä julistanut sanomaa.

af Klint tutkaili evoluutioita ja maailmojen syntyä. Hän pyrki maalaamaan näkymättömän maailman näkyväksi, halusi olla piilevän esiintuoja. Maalaukset olivat monimutkaisten filosofisten ajatusten visuaalisia esityksiä. Geometriset ja antroposofiset abstraktiot olivat osa hänen elämäänsä ja maalauksiaan. Monissa maalauksissa on eri tavoin jaoteltuja ympyröitä ja värispektrejä. Kokeilut johdattelivat häntä sisäisen ja ulkoisen todellisuuden käsitteellistämiseen sekä geometrisen ilmaisun suuntaan. Sata vuotta sitten Hilma af Klint maalasi tulevaisuutta varten.

af Klintin jälkeen aina nykypäivään asti tultaessa on ehkä yllättävän vaikea löytää yhtä harrasta ja runsasta abstraktin mutta silti sisällöllisen maalauksen suuntaa. Neuvostoliiton hetkellinen avantgarde (Malevits, Kandinsky ym https://fi.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky) oli sellainen mutta raakalaisvalta murskasi se miljoonin ihmisuhrein. Italian futurismi, ehkä samaa sukua. Suomen ns. konkretismi 1960-luvun tietämissä oli vailla sisältöä, pelkkää muotokokeilua, epäkiintoisaa. Tänään?

Kuinka olisi vihapuheen, populismin, ekonomismin, tarinatalouden esittäminen taiteena? Ja näkeminen niistä itsekunkin taakse.

 

Episteeminen ykseys / Maggie Nelson
feministinen teoria kritisoi sekä unitaarisia että binäärisiä ajattelutapoja suuntaamalla huomion ... huulten morfologiaan. Elin joka ei ole yksi. Huulet eivät ole yksi mutta eivät myöskään kaksi. Ne muodostavat ympyrän joka koskettaa itseään koko ajan, autoeroottisen mandorlan.
myös: muuttuminen, argonautit

Joki on alati liikkeessä. Valta on ihmisille kuin painovoima joelle. Joesta johdan käsityksen vallasta... taistelu Nigerin herruudesta (vertaa Suomen joet). Valtioiden valta on usein sidoksissa maailman jokiin. Joet uhmaavat yksinkertaistavaa mittaamista. Joen liikkeessä elämä ja eloisuus kuplivat pintaan, juuri ne ovat välinpitämättömyyden vastalääke. Voimaa. Valtaa. Nigerin historia ja luonne auttavat näkemään ... Salami JATKUU HYVÄNÄ TEKSTINÄ

Maailman ääretön moninaisuus (hae teksti)

Moneus, pluraali
Leikkisyys,
leikkivä ihminen, Hist. aikakausirjan juttu, Huizinga, elementit, olemus, metafysiikka (2 kirjaa), elementtien tasapaino
Turusen menestyvät kaupungit, älyllinen vapaus, vuorovaikutus
epäily, kyselevä väittely (Skirjan johdatus)

Argonautit, runous, fysiikka (Carlo Rovellia mukaellen)

Uraa uurtava tutkimus ja ja koskettava runous (esim. Dante) ovat voimakkaan näkemyksellisiä. Ne voivat päätyä samanlaisiin käsityksiin maailmasta. Kulttuurimme on lyhytnäköinen pitäessään luonnontieteet ja runouden erillään; kumpikin avaa silmämme todellisuuden monimutkaisuudelle ja kauneudelle.

Jos Demokritoksen teokset (atomioppi ym) olisivat sälyneet Aristoteleen teosten sijasta, kulttuurimme älyllinen historia olisi ehkä ollut parempi. Lucretiuksen De Rerum Naturassa ei ole jumalanpelkoa, ei maailman päämäärää tai alkusyytä, ei kosmista hierarkiaa, ei erottelua Maan ja Taivaan välillä.

Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus. Muun luonnon tavoin me olemme tämän tanssin yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta.

Kyse ei ole pelkistä atomeista vaan myös niiden järjestyksestä. Me emme ole atomeita. Atomit ovat kuin aakkoset. Olemme järjestyksiä, joihin atomit ovat asettuneet, kyvykkäitä heijastamaan toisia atomeita ja itseämme.

Ihminen ei määrity pelkän oman sisäisen rakenteensa kautta. Olemme monimutkaisia solmukohtia vastavuoroisen informaation rikkaassa verkostossa.

Biologian maailmassa päämäärät ovat antamamme nimi selviytymisen rakenteille. Tätä varten on kehittynyt dna, immuuni, aistit, kielet, kirjat, wikipedia.

Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto.
Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

Selvästi artikuloitu ja monimutkaisesti rakentunut tapa ajatella todellisuutta, uudenlainen ajattelumalli poikkesi radikaalisti keskiaikaa satoja vuosia hallinneesta mielentilasta.
(Mielentilamme tänään? Huomaammeko jähmettymisen? Miten ajatellen ja toimien voi irtautua? Tiedeiskostunut ‘objetiivisuus’ vai taideviritteinen mielikuvitus?)

Kaaareutuvaa avaruutta ei voi kuvata ulkoapäin (ikään kuin toisen avaruuden sisällä) kertomalla miten se kaareutuu vaan kertomalla mitä joku voi mitata liikkuessaan tuon avaruuden sisällä.

Teoria ei kuvaa miten asiat ovat, vaan miten ne tapahtuvat ja miten ne vuorovaikuttavat keskenään.. Se ei kuvaa missä hiukkanen on, vaan miten se näyttäytyy toisille hiukkasille.

Me pilkomme ympäröivän todellisuuden aina erillisiksi objekteiksi. Todellisuus ei kuitenkaan rakennu erillisistä objekteista, vaan on jatkuva ja jatkuvasti muuntuva virta, muokkaa itseään jatkuvasti (antiikin argonautit-tarina. mm. Maggie Nelsonin nojaa kirjansa Argonautit tuohon tarinaan).
Elävä organismi muokkaa itseään jatkuvasti pysyäkseen itsenään sekä vuorovaikuttaa lakkaamatta ulkoisen maailman kanssa (Argo) .. mahdollistaa seviytymisen.

Meren aalto. Vuori. Mistä aalto tai vuori alkaa? Mihin se päättyy? Aalto tai vuori eivät ole objekteja itsessään. Ne ovat tapoja jakaa rajoilla todellisuus osiin voidaksemme puhua siitä helpommin. Ne ovat keinotekoisia rajoja, sopimuksenvaraisia ja mukavia. Ne ovat tapoja järjestää meillä olevaa informaatiota tai informaation muotoja.
(Minna Salami: joki on elävä olento. Joella on ihmisoikeudet. Joki.. valta ... Olioiksi pirstominen..

Nopeus ei ole kohteen itsensä ominaisuus, vaan kohteen liikkeen ominaisuus suhteessa toiseen kohteeseen. (Talouden kasvu ei ole kohteen itsensä ominaisuus.)
Ymmärtääksemme todellisuutta on pidettävä mielessä sen luonne: maailma punoutuu yhteen vastavuoroisen informaation ja suhteiden verkostona.

Äärettömyydet eivät kuulu käsitteelliseen selvyyteen.
Hiekanjyvien laskija (vertauskuvaa käyttäneet Arkhimedes, Salami ja Rovelli). Jyvien määrää mahdoton laskea mutta rohkeasti ja samalla nöyrästi kannattaa pyrkiä kohti mahdotonta. Maalauksena?

Miten tuota voi esittää kuvina?
hiekanjyvien laskenta / vuori / solmut, verkosto / maailman kuhina, aakkoset kuhinan järjestäjinä, muotouttajina / vuoren hämyyntyminen (mistä alkaa mihin päättyy, ei rajaa) / tai nähdä vuori eri suunnilta = eri todellisuudet (Salami)

Seili
Tuorin maalaus

Saneltu totuus / todellisuus. Abstrahoitu maailma
Jäsennyskaavio tarpeen. missä mennään

Varotaan universiaa. Abstraktioiden, addiktioiden vaara.

Platonin ideoiden paluu, luolamaistuminen. Myös EU pakottaispolitiikka, elvytys = sanelua, hyvö kirjoitus HS 7.5.

Camus: Ei mikä tahansa kumous, ideologia ei käy. Jos kumous hylkää lapsensa, minä hylkään sen, sanoi Camus. Äiti raitiovaunussa. Boko Haram / oma lapsi tapettavien joukossa.

Osajoukon uhraaminen ideoiden, abstraktoiden, tavoitteiden nimissä. Tulosohjaus. Mikä tulos?

Abstrakteja asioita: Hyvinvointivaltio. Vihreä elvytys. Talouskasvu. Rakenteellinen kääntöpuoli piilossa, vailla huomiota = erilainen todellisuus.

Salami: vaistojen viisaus. Aistivoimainen. eli ei universalsoiva totuus. Salami: keltainen on papittaren väri Afrikassa. väri = aistintaa. Argonautit: sininen.

Abstrakti taide (ehkä lähentyy fysiikkaa). Kiehtoo erityisesti Hilma af Klint, tai Jorma Hautala, Malevits ym. Symboliikka, pelkistäminen, myös äärimmilleen (musta neliö). Värien symboliikka.

Moderni hermeneutiikka ei perustu universalisoivaan ajatteluun, vaan lähestyy ilmiöitä ymmärtämisen ja tulkinnan avulla, ikään kuin ilmiöiden omilla ehdoilla. Mitään tuonpuoleista, historian tai järjen ylittävää totuutta ei oleteta; sen sijaan on olemassa erillisiä hermeneuttisia totuuskokemuksia, jotka perustuvat todellisuuden tulkintaan.

Multiversia/formia (monimuotoisuus) vai universia / monotonia)
myös Maggie Nelson

Kyhäelmät
Meillä on epäterve taipumus luoda hirviöitä. (Camus)
Kuullaan toistemme todellisuus. Puistokatu 4:n isulause. (Katso esim. Minttu jaakkola)
Lihakauppias ja nyhtökaurakauppias torilla. kertoi Suutari KulttuuriYkkösessä.
Studia Generalia
Ekumenia
Etyk

Jokainen ihminen on erilainen suhteessa toisiin (paitsi). Miksi eläville olioille ehittyi sukupuolinen lisääntymistapa. Se takaa rajattoman (äärettömän?) moninaisuuden. Onko elämän jakuvuus ja jatkuva muuntuminen, resilienssi tulosta juuri tästä moninaistumisesta.
Ihmiskulttuurien erilaisuus.
Ympäristöolosuhteiden erilaisuus.
Kaikki aines maapallolla on jatkuvassa kiertokulussa ja muutoksessa (Junkka). Maapallo ei ole milloinkaan ollut vakaassa tilassa, ei myöskään tänään eikä tästä eteenpäin. Pysähtynyttä olotilaa, todellisuutta ei ole. Geologisessa historiassa paikka jolla Suomi sijaitsee, on seilannut maapallon alareunalla, päiväntasaajalla, tänään pohjoisnavan suunnalla ja koittaapa aika jolloin sama läntti sijaitsee nykysiperiassa nykytaimurin kohdalla. Aika, paikka ja totuus ovat suhteellisia, hetkellisiä, muuntuvia.
Entä fysiikan syvimmät perusteet. Aluksi .. ei ollut rakenteita, oli .. puuroa ..
atomien liike, brownin liike, ei ole suuntaa, ei ole paikkaa, on vain informaatiota suhteessa toiseen...
Tiede lähestyy totuutta. Tämähän olettaa että on jokin totuus ja/tai todellisuus. Eikö tämä ole naivi ja ‘totuudenvastainen’lähtökohta.
Ristiriidat, paradoksit. Hyvä tapa kysyä, mennä lähtökohtiin, perusteisiin, oletuksiin ...
Uusi metafysiikka. Joku moitti että tämä ui hitaasti nykyfilosofiaan...
Eva_Mari Aro:
”Pandemiakriisin pyörteissä huoli ilmastosta ja ympäristöstä on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka ne eivät suinkaan ole erillisiä. Laaja globaali muutos ympäristössä ja eri lajien elintilassa altistaa ihmisiä myös virusten leviämiselle.” s.4
Curiositas
on kirjallinen ja visuaalinen hybridi, uteliaiden mielien synnyttämä kokonaisuus: kirjailija Anna-Kaari Hakkaraisen ja graafikko Päivi Häikiön teos, joka sekoittaa tietokirjoittamista ja fiktiivistä kaunokirjallisuutta, taidetta ja kokeilevaa visuaalista kerrontaa. Curiositas jäljittää tunteita, kokemuksia, nautintoja, havaintoja, assosiaatioita ja elämyksiä, jotka yhdistävät meidät meitä edeltäneisiin ihmisiin. Se kutsuu häikäistymään historian ja esineiden ihmeellisyydestä.
https://www.kansallismuseo.fi/fi/ajankohtaista/curiositas-kirja
tekemään nähdyksi myös heitä, joille ei aiemmin ole ollut historiankirjoituksessa tilaa tai ääntä.
1100–1917 kerrotaan kuudesta eri näkökulmasta – pyhyys, nautinto, status, tiede, rakkaus ja tila –
Objektiivista tarinaa ei ole olemassa. On vain erilaisia tapoja katsoa, erilaisia tapoja kertoa ja kuvitella, nähdä yhteyksiä. Lopulta valinnat kertovat eniten niiden tekijästä.

Leikkaus:
fysikaalinen ulottuvuus / kulttuurinen kuohunta. Keskelle Tuorin Seili. kuvastaa fysikanpuuroa, satunnaisuutta, todennäköisyyksiä. Seiliinkin joutui sattumoisin. Ketkä ovat populisteja, samaa satunnaisuutta.
Tai: osa uhrataan kasvun nimissä. Heillä on väärä todellisuus.
enemmistövalta. syyllistetään.

Maalauksena, runona, sovelluksia: KUVINA

Kiemurteleva tie Hkiin (vanha Porvoontie) - suoraviivainen tie (moottoritie), Suoraraviivaisuus sekä kunnan käsite rajoineen rikkoo rannan ekologian, Söderkulla on kammottava katkos vanhan tien ja meren rannan ekologiassa.
Joen luonne, elävä?
Kukkulat joen varressa. Historia ja nykyhetki (Linnamäki, Kokonniemi)
Savumerkkilinja (informaatio, liike, suhteisuus) rannikkoa pitkin, yksi savumerkki Haikon kartanon kupeessa.
Porvoon vanha kaupunki, spontaanius, ihmisläheisyys - uusi kaupunki, kalseus. (Maisema kirkonmäeltä, kattoje sokkeloisuus, kubismi, satunnaisuus, nominalismi) kuin Tuorin Seili
TAI: valokuva !!
Joen alkulähde ja joensuu (Sikosaari, Varissaari, kortteikko), muuntuva olento, lahti täyttyy, maarin umpeenkasvu
Joki ja valta, linnat.
Ruusu asfaltin läpi.
Tieto tyhjänä tauluna.
Keltainen vai sininen neliö vai molempaa.
‘arkhimedes’ ja hiekanjyvät
kortteikko joensuussa (laskea kortteiden määrää) Arkimedes laskee hiekanjyviä.
Huulet, Enso

Konstruoituvuus (karkeistuminen ...)

Hiekanjyvien laskija (vertauskuvaa käyttäneet Arkhimedes, Salami ja Rovelli). Jyvien määrää mahdoton laskea mutta rohkeasti ja samalla nöyrästi kannattaa pyrkiä kohti mahdotonta.
Fysiikan sattumallisuus? Sieltä noustaan koosteisiin, efektiiviset kuvailut, informaatiota katoaa. Karkeistumine, makroistuminen. Onko informaation kato samalla vapauden katoa, keneltä? Efektiivinen kuvailu vallankäyttönä. Maalauksena?
Konstruoituvuus, karkeistuminen - mihin johtaa... konstruoituminen
universitas - yliopisto ?
Fysiikasta lähtien kohti diversiaa vai uniformiaa.
karkeistuminen VAI tiedollinen avartuminen (vertaa Obama)
Historiallinen kaari:
papyrys egypti - Rooma kirjastojen runsaus ja sitten kato - Kiina - Arabit - Eurooppa kirjapaino - titeteelliskulttuurinen nous - digi ja some, nyt tätä herataan, paietaan. Ei nähdä laajaa kaarta.
Kirjotustaidon kehittyminen: paperin merkitys - laajalle joukolle kirjoja esim. Roomassa - Papri Kiinassa - sitten arabit, kulttuuri levisi - kirjapaino Euroopassa - nyt digi ja some mutta herjataan, estetään on pikkumaidta, avaran mielen puutetta , kohti tiedolista av<artumista, vertaa Oama, kriisi muka

Askelmat:
Aakkoset. Numerot. Atomit. Bitit. (kuvio....
Uusi väite aakkosten syntyhistoriasta, Syyria . Äänteet - sanat - kirjaimet -
60 perussanaa kielessä
Nollan keksiminen, 10 järjestelmä.
Eli 10 - 24 - 60 - alkuaineiden lkm - ajan yksiköt - hiukkaset - jakamaton

Mekanistinen maailmankuva joutui epäilyksen kohteeksi.
Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus. Muun luonnon tavoin me olemme tämän tanssin yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta.

Jos Demokritoksen teokset (atomioppi ym) olisivat sälyneet Aristoteleen teosten sijasta, kulttuurimme älyllinen historia olisi ehkä ollut parempi. Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto.

Nyt monotonian ilmetymä suurvaltain aika,. Myös EU typertyy monotoniaan.
Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

Monet avantgardetaiteen muodot, kuten kubismi, abstrakti maalaustaide ja konstruktivismi, olivat intellektuellitaiteilijoiden vastauksia mullistukseen, jonka tieteen uudet löydöt saivat aikaan.

Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

solmut, verkosto,
maailman kuhina, aakkoset kuhinan järjestäjinä, muotouttajina
vuoren hämyyntyminen (mistä alkaa mihin päättyy, ei rajaa)
tai nähdä vuori eri suunnilta = eri todellisuudet (Salami)

Monet avantgardetaiteen muodot, kuten kubismi, abstrakti maalaustaide ja konstruktivismi, olivat intellektuellitaiteilijoiden vastauksia mullistukseen, jonka tieteen uudet löydöt saivat aikaan. .. siirto

 

Runona:
Odysseus olet
Sisyfoksena sinnittelet
kapinaa kannat
stoalaisen tyynenä vetäydyt
pakenet, palaat, palat
anna palaa.

Kuvallinen kehityskaari, ‘tarina’:
1900-luvun kaari valokuvina:
heinäpelto (riemu)
Lapin matka (hiekkatietä) (tyyneys, rauha, kauneus)
lukion vanhat (toivo, riemu, avautua)
Klint (etsintä, syvyys)
absurdi (A.T.)
globaalimpi tarina, valokuvina:
Sansibar, lapset rannalla, ilo, keveys
veneet, oloihin istuvuus
Kuuba sokeritehtaan tyttö, epätietoisuus, hämmennys
Chile ?

 


Tyhjyyden kokemus, olotila, maailma

Mistä ja miten syntyy kuva maailmasta, maailman kuva.

Irtaudu avaruuteen. Näe maa kaukaa. Ilma ja vesi. Kohoumat, laskeumat. Vuoret, virrat. Irtaudu mielen avaruuteen. Tyhjennä sakka, väitteet ja viisut.

Malevitsin aikaan vapauduttiin vanhasta järjen maailmasta, toiseen ulottuvuuteen, todistelee ohjelma tv:ssä. .. oli tapa rakentaa todellisuutta, uudenlainen näkemys , uudenlainen rytmivaikutelma .
. järjen ja tieteen vastaista. .. muotojen kumouksellinen merkitys.
Sitä oli vain hetki, ehkä pari vuosikymmentä. Tuli pyssymiehet. luodaan uusi sosialistinern ihminen, ihmisen muututtava, julistivat. Tragedian he loivat.

Taas tänään: ihmisen evolutiivinen sopimattomuus nykymaailmaan. luotava uudelaine ihminen . nyt ilmaston takia.
edelläkävijät, uusmoderni avantgarde!, neuvonantajat

Avant garde

tänään ?? ketkä miten
tyhjä, ei-oleva , tyhjät sivut, tyhjä huone, eksistentiaaline kyseleskely,
olet naapurisi naapuri
lähdetään luomaan uutta todellisuutta, tyhjältä pöydältä, tabula rasa,
Sanna Tirkkonen, tyhjä mieli
tyhjästä lähteminen, ”järvenpää” kylmä tila. KUVA aino uunin takaa
NL 1910 - , Pariisi 1920, Italia fururismi , USA 1960-

 

Kapinoiva ihminen Camus
jännite, absurdi
muut rinnasteiset juonteet: empirismi, havainto, koe, demoratia, omistajuus, näkymätön käsi, tasapaino

Konstruoivuus (alempana hyvä jäsennys)
kirjoita kuin Lucretius
kerro Maailmakaikkeus

 

Etsintä
Klint , Steiner, henkinen, antroposofia
vai: ihmisen uudistaminen, evolutiivinen takapajuisuus

Kubismi ( haa = todellisuuksien moneus)
nähdä molempiin suuntiin, ideaaliin ja naturaan
tai muihin ”suuntiin” (avantgarde NL ylhäältä alhaalta
Picasso, Anna Tuori ! , down, Seili ,
kodittomuus !!!, suljettu, rajattu,
mielen ja mielekkyyden tuho, VTV,

(Kääntöpuoli, taulun vastapuoli:
mikä mielessä avartuu, hahmottuu
vastaan: mikä estää, rajaa, vääristää

Ilmiö, ilmestys, tarina

helppohintaisuus
Gabriel Marialle, ja tähdet syttyivät, ilmestyspäivä 25.3. - 25.12. = 9 kk
fenomenologia Sanna Tirkkonen, mielen teoria...,
vai muka: aivofysiologiset piirit
helppohintaista huijausta
tarina, pirstoutua, suuret kertomukset , takaisin pieniin tarinoihin, tarioiden valta ja tiede,
meidät hajotetaan, heikennetään,
meritokratia pääsee tilalle
Vakaus (Saarikko). Vai: atominen kaaos syvimpänä ja perustana.
Instituutiot viisauden kantajina, sanoo Ddmos.
ajatuspajat

 

Avaruus, mieli, avara

Taiteellinen elämä
Ei totuuden metsästys, ei määritelty, tiedetty todellisuus
vainoajat
unohda tuo kaikki

Aine, atomien leikki, satunnaisuus

maailman tai tiedon puu, tyhjästä kooainen
ääretön, rajaton
runouden tragediat ym

Kartettavat
ilmiöt
strategiat
kaikkitietävyys, tieto, tiede, ”tutkittu tieto”
HS ja oppiminen

Läheisyys --- vuorovaikutus, -- yhteisö, paikka, suunta
et ole olio itsessäsi (metafysiikka?)

 

 

”Todellisuuksien moneus (- mielen avaruus ) - leikkivä ihminen”

 

Tyhjyydestä syntyi kaikkeus. Sotkan munasta ...
Tyhjyyden tilalle versoo elämä, uusi.
On hetkiä jolloin on uudesti luotava. Maa ja ilma.
Ukrainassa maan ilmaan tullut Malevits maalasi mustan neliön valkoisin reunuksin. Se oli taiteen huuto, katse kauas, yli olevan.
Mustuus kuvasi hengen kadon, elämänmuodon onttouden, tietämyksen ja tuntemuksen syntymän, uus. Kuoren oli rikottuva, murenina murruttava, laattialle laskeuva. Horisontin katsoi sotkan poika.

 

 

Tyhjyyden kokemus, olotila, maailma

Mistä ja miten syntyy kuva maailmasta, maailman kuva.

Irtaudu avaruuteen. Näe maa kaukaa. Ilma ja vesi. Kohoumat, laskeumat. Vuoret, virrat. Irtaudu mielen avaruuteen. Tyhjennä sakka, väitteet ja viisut.

Malevitsin aikaan vapauduttiin vanhasta järjen maailmasta, toiseen ulottuvuuteen, todistelee ohjelma tv:ssä. .. oli tapa rakentaa todellisuutta, uudenlainen näkemys , uudenlainen rytmivaikutelma .
. järjen ja tieteen vastaista. .. muotojen kumouksellinen merkitys.
Sitä oli vain hetki, ehkä pari vuosikymmentä. Tuli pyssymiehet. luodaan uusi sosialistinern ihminen, ihmisen muututtava, julistivat. Tragedian he loivat.

Taas tänään: ihmisen evolutiivinen sopimattomuus nykymaailmaan. luotava uudelaine ihminen . nyt ilmaston takia.
edelläkävijät, uusmoderni avantgarde!, neuvonantajat

Avant garde

tänään ?? ketkä miten
tyhjä, ei-oleva , tyhjät sivut, tyhjä huone, eksistentiaaline kyseleskely,
olet naapurisi naapuri
lähdetään luomaan uutta todellisuutta, tyhjältä pöydältä, tabula rasa,
Sanna Tirkkonen, tyhjä mieli
tyhjästä lähteminen, ”järvenpää” kylmä tila. KUVA aino uunin takaa
NL 1910 - , Pariisi 1920, Italia fururismi , USA 1960-

Uteliaisuus
pod Tiedeklubin ihmettely 29.4.2020
kyky kuvitella, sanoo Harari.
Paradoksit
hieman älyllisempi lähestymistapa
kuten jo antiikissa
taas tänään
olet naapurisi naapuri

Kapinoiva ihminen Camus
jännite, absurdi
muut rinnasteiset juonteet: empirismi, havainto, koe, demoratia, omistajuus, näkymätön käsi, tasapaino

Konstruoivuus (alempana hyvä jäsennys)

Moneus, pluraali

Leikkisyys,
leikkivä ihminen, Hist. aikakausirjan juttu, Huizinga, elementit, olemus, metafysiikka (2 kirjaa), elementtien tasapaino
Turusen menestyvät kaupungit, älyllinen vapaus, vuorovaikutus
epäily, kyselevä väittely (Skirjan johdatus)

Etsintä
Klint , Steiner, henkinen, antroposofia
vai: ihmisen uudistaminen, evolutiivinen takapajuisuus

Hahmotuksen akseli
Mihin kohtaan sijoittuu surrealismi (Tuori), absurdi, tutkitun tiedon teemavuosi, huuhaa esim. sospol webinaari kuntatv, Skepsis ja kirja huuhaasta (Raevaara) = todellisuuksien kumma moneus, kumma , outo , väri ja tunne (Salami)
Anna Tuorin maalaukset kuvaavat absurdia...
KUVA 1) akselista 2)Tuorin absurdista
Tiedon puu keskiajalla (kuka kritisoi), nykyään verkko tai kaaos tai , tästäkin KUVA
muuttuuko kuvakertomukseksi, tai sarjakuvaksi, montaasiksi, tai...
vertaa myös maalari ‘lihan markkinat’

Kubismi ( haa = todellisuuksien moneus)
nähdä molempiin suuntiin, ideaaliin ja naturaan
tai muihin ”suuntiin” (avantgarde NL ylhäältä alhaalta
Picasso, Anna Tuori ! , down, Seili ,
kodittomuus !!!, suljettu, rajattu,
mielen ja mielekkyyden tuho, VTV,

(Kääntöpuoli, taulun vastapuoli:
mikä mielessä avartuu, hahmottuu
vastaan: mikä estää, rajaa, vääristää

 

Ilmiö, ilmestys, tarina, helppohintaisuus
Gabriel Marialle, ja tähdet syttyivät, ilmestyspäivä 25.3. - 25.12. = 9 kk
fenomenologia Sanna Tirkkonen, mielen teoria...,
vai muka: aivofysiologiset piirit
helppohintaista huijausta
tarina, pirstoutua, suuret kertomukset , takaisin pieniin tarinoihin, tarioiden valta ja tiede,
meidät hajotetaan, heikennetään,
meritokratia pääsee tilalle
Vakaus (Saarikko). Vai: atominen kaaos syvimpänä ja perustana.
Instituutiot viisauden kantajina, sanoo Ddmos.
ajatuspajat

Avaruus, mieli, avara

Taiteellinen elämä
Ei totuuden metsästys, ei määritelty, tiedetty todellisuus
vainoajat
unohda tuo kaikki

Aine, atomien leikki, satunnaisuus
maailman tai tiedon puu, tyhjästä kooainen
ääretön, rajaton
runouden tragediat ym

Kartettavat
ilmiöt
strategiat
kaikkitietävyys, tieto, tiede, ”tutkittu tieto”
HS ja oppiminen

Läheisyys --- vuorovaikutus, -- yhteisö, paikka, suunta
et ole olio itsessäsi (metafysiikka?)

Sokrateen puolustuspuhe
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sokrateen_puolustuspuhe_(Platon)

 

 


Neuvostoliiton uusi taide Yle :

Tyhjyyden kokemus, olotila, maailma

Malevitsin mustassa neliössä katsoja kohtaa tyhjyyden. Teos jka ei esitä mitään. .. johtaa henkisiin ulottuvuuksiin. .. alkukantaiseen energaan.
vaåauduttiin vanhasta järjen maailmasta toiseen ulottuvuuteen . järjen ja tieteen vasttaista. .. muotojen umouksellinen merkitys.
( .. mihin johti ja muuntui: ihmisen muututtava, luodaan uusi sosialistinern ihminen. = tragedia)
oli tapa rakentaa tdellisuutta, uudenlainen näkemys , uudenlainen rytmivaikutelma

Taas tänään: ihmisen evolutiivinen sopimattomuus nykymaailmaan. luotava uudelaine ihmne . ilaston takia.

Yksi näkemisen tapa, kulma

katsella eri suunnista, katsoja likkuu (taideteoksen ympäri) , lähentyy arkkitehtuuria
konstruktivistit, kohti taiteen ja teollisuuden liittoa, designia, kohti kkeiluja ja abstrattioita, geometriset uosit, massatuotato (Marimekko!). 5 x 5 = 25
uudet kuvakumat, alhaalta, ylhäältä = uusi sosialistinen todellisuus
fotomontaasi, erilaisia todellisuuden osia yhteen, yhdistellä
paljastetaan todellisuuden yhtymäkohdat
lännessä: bauhaus, af klint

Epämääräisyys

palveli hallintoa.
Valtaeliitti heitteli käsitteitä, jolla ei ollut määritelmää
(tänään: systeeminen muutos, kestävä kehitys, ilmastonmuutos, strategia, talouskasvu, tasapaino,
asetettiin kieroutunt järjestelmä,
hämäriä rajoituksia
odotuksia joiden sisältöä kukaan ei tiennyt
taiteilija oli erehtynyt, ei ymmärtänyt vaatimuksia (tänään: populistit)

Yhdenmukaistus

herätettiin tunteita katsojassa
optimismia korostava (tänään STN Orsi)
paluu 1800-luvn venäläisee realismiin
yhdenmukaistettua, ei enää vapaata ideointia, ohjattiin ja yhdenmukaistettiin
aiheet standardisoitiin
ulkopuolelle kätetyt (sivuraiteelle)
jähmettynyt, näköalaton yhteisku
tateilijat piiloutuvat, ivasivat salaa

LUE TÄMÄ POIMI !!!!!!!

Mikä maailmassa, kaikkeudessa on perustavinta? Mikä on perustavin aines, olemus, muoto? Mitä on todellisuus? Onko mielekästä puhua yhdestä todellisuudesta? Fysiikan mielessä? Ihmismielessä? Maailmankuvan mielessä?

Noita kysymyksiä pohtivat innokkaasti monet antiikin ajattelijat Välimeren itäisissä osissa, Kreikassa ja siirtokunnissa joihin villeimmät ajattelijat hakeutuivat turvaan. Tänään tieteenfilosofiassa ja ympäristötutkimuksessa on lähestulkoon palattu samantapaisten kysymysten äärelle. Antiikin ihmisten tapaan asettaa kysymyksiä ei suhtauduta vain hymähtäen. (Kari Väyrynen: Ilmasto ja ilma elementteinä filosofian historiassa)

Tiede lähestyy totuutta, sanovat akateemikot. Mitä totuutta? Entä jos totuus ei ole lähestyttävä asia, ei ulkopuolinen asia. Todellisuus (totuus) ei ole olio. Myöskään ihminen ei ole substantiaalinen olio, itsessään erillinen, joka havainnoisi muuta maailmaa ulkoa. Ihminen (mikä tahansa aines) on osa, elementti, suhteidessa ja vuorovaikutuksessa osallinen. Vuorovaikutuksen kenttä on muuntuva, pakeneva, alati eri, kullakin ja kussakin erilainen. Totuutta ei kannata yrittää totisena lähestyä. Todellisuuksien kentässä voi ja kannattaa elää, iloita. Todellisuus leikkii. Leiki mukana. Maailma on kuin poriseva puuro tai kuhiseva keko.

Fyysikko Rovelli sanoo: Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus.

Siis ääretön moninaisuus. Väitetään että ääretöntä ei ole mutta rajaton on. Ehkä ainoa ääretön onkin moninaisuus. Onko moninaisuudessa mieltä puhua tietystä todellisuudesta. Ellei juuri moninaisuutta käsitä todellisuudeksi. Löydätkö maailmasta kaksi samanlaista ihmistä (paitsi identtiset kaksoset). Kuinka luonto, aines, kaikkeus onkaan taitava ja kekseliäs. Tosin, jos pääsisimme fysiikan syvimpiin perusteisiin, löytäisimmekö vakioidun, luonnonlait, luonnonvakiot tai jotain. Pysyäksemme efektiivisen kuvailun tasolla, olioiden maailmassa, meille näkyvän maailman tasolla, ihmiselon tasolla, elämme moninaisuuden viidakossa. Niin, mikäli viidakon annetaan röyhytä eikä sitä monoteerata.

Muun luonnon tavoin me olemme aakkosten tanssin (atomien tanssin) yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta, jatkaa Rovelli. Mikäpä siinä. Hyvä tietää.

Moninaisuuden työkaluja on löydetty ja keksitty: hiukkaset, atomit, kentät, numerot, aakkoset, kirjoitus, paperi, bitit. Värit - tapa kokea.

Fysiikan kuvaamasta satunnaisliikkeestä edetään koosteisiin, luodaan efektiivisiä kuvailuja. Kuvauksen myötä informaatiota katoaa, maailma karkeistuu, makroistuu. Karkeistuminen, informaation kato - onko se samalla vapauden katoa? Minkä vapauden, kenen vapauden? Mikä johtaa efektiivisiin kuvailuihin, maailman esittämiseen karkeuksina, olioina, instituutioina, pakottavina käytäntöinä, lakeina, valtioina, rajoina?

Monet avantgardetaiteen muodot, kuten kubismi, abstrakti maalaustaide ja konstruktivismi, olivat intellektuellitaiteilijoiden vastauksia mullistukseen, jonka tieteen uudet löydöt saivat aikaan.

Maailma on moneus. Maailma on suhteita, vuorovaikutusta. Ihminen on maailman heitetty. Ihminen ei ole substantiaalinen olio, ei res. Ihminen ... annetussa aika-tila-koordinaatistossa.

Kodittomuus on ihmisen perustilanne. Makrosuureet, asuinpaikat, luolat, sfäärit, kuplat, maatilat, kaupungit, valtiot, rajat .. ovat karkeistettua harhaa. Ihmisellä on vapaus kuvitella itsensä miksi tahansa. Jokaisen ympäristö on eri. Niityllä kukin eliö havaitsee eri asiat, näkee maailman eri sisältöisenä. Kullakin on oma rytmi ja melodia.

Objektiivista tarinaa ei ole olemassa. On vain erilaisia tapoja katsoa, erilaisia tapoja kertoa ja kuvitella, nähdä yhteyksiä. Lopulta valinnat kertovat eniten niiden tekijästä tekemään. .. Kansallismuseon uudessa näyttelyssä tuomme nähtäväksi myös heitä, joille ei aiemmin ole ollut historiankirjoituksessa tilaa tai ääntä. Ajanjakso 1100–1917 kerrotaan kuudesta eri näkökulmasta: pyhyys, nautinto, status, tiede, rakkaus ja tila ... kertoo ...

Kertomus ei kerro totuudesta (Studia Generalia 30.3.) Oho !!
Tiedon, vallan ja kauneuden kaltaiset yleiskäsitteet ... todellisuus kytkeytyy tarinoihin...
tieto ... narratiivin läpi hahmotetaan ... kognitiivinen dissonanssi... joutua elämänsä taustahahmoksi ... protesti vai progressio ... keskeneräinen, eteenpäin kulkeva ...

 


Lausumia, ns.‘aforismeja’

Albert Camus’lta poimittua (löytyy muiltakin):
Taide ei ole olevaisen täydellistä kieltämistä, muttei myöskään täydellistä suostumusta todellisuuteen.
Taide ikuisesti uudistuvana ristiriitana.
Meillä on epäterve taipumus luoda hirviöitä. Taiteilijalle ei ole olemassa lempipyöveleitä.
Taiteilija ei voi osallistua taisteluun muutoin kuin kummastakin rintamasta riippumattomana, vapaaehtoisena tarkka-ampujana.
Taiteen ja taiteilijan merkitys mielettömässä maailmassa? Mikä on sosiaalisen vastuun ja yksilöllisen riippumattomuuden suhde ja onko realismi taiteessa mahdollista?
Absurdi.... elämän absurdista nouseva luonnet(?) ... säilyttää inhimilliselle elämälle olennainen jännite.
Absurdistisessa teoksessa kerronta voi olla epärationaalista, henkilöhahmot saattavat puhua toistensa ohi.
Jokainen suuri taideteos tekee ihmiskunnan kasvot kauniimmiksi ja rikkaammiksi. ... joka vaivaa nähden luo itse oman järjestyksensä.
Kapinoiva ihminen. Sisyfos on onnellinen.

Muita:
Kodittomuus on ihmisen perustilanne (kiertolaisuus, siirtolaisuus, olla kotona missä vaan)
Ihminen ei ole substantiaalinen olio, vaan ... annetussa aika-tila-koordinaatistossa
Vapaus kuvitella itsesä miksi tahansa. (Susanna Lindberg)

Muita:
Ihmisen kohtalo, destiny, kolme tapaa (tai enemmänkin):
Vain selviytyä, siinä kaikki. (Selviytymisopas maailmanlopun lapselle, näyttely Lönnströmin taidemuseossa Raumalla)
Ihmisen kulttuurinen tehtävä maailmassa (Pihlström). Vai sittenkin: tyhjä, ylimääräinen, tarpeeton.
Ihmisiä on muokattava. Perusolemusta muutettava. Evolutiivinen yhteensopimattomuus, mismatch, sopimattomuus nykyaikaan (Mikko Puumala / Ihmisen perusolemus). (ikäänkuin uusi rotuoppi !!)
(vertaa aiemmin: surrealismi, minimalismi, pako, eskapismi, etsintä mm Klint, absurdi)

Alamääreitä edellisiin:
Stoalaisen tyyneyden perspektiivi.
Jännitteisyys (Camus, Eino Leinon valkolinnut ..
Sisyfos ... on onnellinen
Maailma rajaton, määräämätön, apeiron. Muuntautua alati.
Näkymätön käsi vai ei (Smith). Nyt väestönkasvu. Mitä on ympäristö? Ihmisekologia. Sosiobiologia. Metafysiikka. Elementtioppi.
Kierre tuhoon. VAI. Luovat ympäristöt, luonnonolot kuten antiikin Kreikassa, ehkä myös ihmisen tekemä.
Toivon virittämä maailma vai kierre.
Ihminen on Heitetty maailmaan. Eksistentialismi, Sartre, Heidegger ym.
Odysseus. Ihmisen intuitiivisuus, houkutuksille alttius, tuhoaa elinolot, ns. ilmasto. Sidottava, ohjattava, estettävä, ihmistä muokattava. Valtio, säännöt, pakot, geenimuokkaus. (Kuin rotuoppi, saamelaiset, fasismin paluu...)
... olosuhteet voivat kääntyä niin huonoiksi, että ihmisten ainoa oikeutettu huoli on selviytyminen. (Ilmastonmuutos ja )
Suomen idea on selviytyä. (Mauno Koivisto - heikkotasoinen maailmannäkemys)
Sisyfos (aiheesta hyvä kuva, poimi)
kuvana myös: Seili / Tuori, alkupuuro, satunnaisuuksien maailma
Pauliina Haasjoki: .. ei lähde vakuuttamaan ketään, esseiden sävy on rauhallisen pohtiva.
eksistenssi - absurdismi - jännite (Camus, Leino) - kapinoiva elämä

Mielen avaruus (siis myös TÄMÄ PUOLI )
Sami Pihlströmin humanismi
Kehitysnäkymä: kohti tunkkaistumista vai avartumista
todellisuuskuvia:
fysikalismi, naturalismi,
moninaisuus, puuromaisuus, satunnaisuus, luonnon vakiot, kaikkeus ihmistä varten,
nuorfilosofien epäusko, Puumala, olosuhteet, ihmisen olemus, ihmismieli, antroposeeni
teatteri Kreikassa, kuoron olemus (Pauli Vartiainen, twitter), tänään some-kuoro tai asiantuntijain kuoro, kultturinen mielikuvitus havaita analogioita
Pauliina Haasjoki: maapallon akseli vinossa, sopivasti vinksahtanut, luo vuodenajat ja elämän maapallolle, pienestä kiinni, leikkisästi
taiteen merkitys ikuisesti uudistuvana ristiriitana (Camus).
Kertomus ei kerro totuudesta, väittää Studia Generalia 30.3. Oho !! Tieteenhän piti lähestyä totuutta. Keikaus nurinpäin !!
Tiedon, vallan ja kauneuden kaltaiset yleiskäsitteet ... todellisuus kytkeytyy tarinoihin... Ristiriitaista soopaa jos nyky-ymmärrystä - jopa tieteessä - muka ovat tarinat, ilmiöt, myytit.
tieto ... narratiivin läpi hahmotetaan ... kognitiivinen dissonanssi... joutua elämänsä taustahahmoksi ... protesti vai progressio ... keskeneräinen, eteenpäin kulkeva ...

Johannes Salmisen pitkä kaari: antiikista .. valistuksen kautta .. nyky..
von Wrightin ja Pihlströmin linja: myyteistä irtautuminen

Mielen avaruus .... lisää
Millainen ympäristö virittää luovuutta (juttu kirjassa)
Mistä mielen avaruus saa virikkeensä, miten kehkeytyy
Avartavat ympäristöt historiassa: Ateena, Kreikka, Niili, (..Tiedekulma)
Kreikan siirtokunnat, Elea,
Ari Turunen: kukoistavat kaupungit historiassa, mikä niitä luonnehti
Suomi - kärsimyksen tarina (sodat ym) vai riemukasta luovuutta
Riemukkuus kuvatarina
Kokemisen, elämisen ja politiikan kehikko tänään: määritellyt roolit, rajatut tavat, vastuun kentät
Sami Pihlström kontra Mikko Puumala: toivon tunne, onnellinen sisyfos vai uudenlaisen ihmisen pakkoluominen
Koronayksinäisyys vai ..
.

Pakkomielteisyys mielen avaruuden vastakohtana, esteenä
Elämme pakkomielteiden aikaa. Mistä pakomielteisyys kumpuaa? Missä määri se on ihmisluontoon kuuluvaa? Missä määrin ja millä tavoi pakomielteisyys kumpaa vallitsevista oloista, fyysisistä puitteista, materian matematiikasta? Mikä oloissa on erilaista suhteessa muihin aikoihin?
Onko pakkomielteisyys suhdanneilmiö?

Voimmeko pakkomielteisyysilmiölle tehdä jotain. Ymmärtää sitä? Yrittää vähentää sitä? Millaisin toimin, mitä kautta? Ymmärtäminen Tiedon koostumus? Fyysiset rakenteet?

Sensibiliteetti, aistiherkkyys? Aistien viisaus? Kutsua tulkintaan?

Epäilemisen filosofia? Totuuden tai todellisuuden ominaisuudet, piirteet, kriteerit? Toimivuus?

Kysymällä eläminen. Sokrateen tapa. Löytää heikko kohta, ristiriita, kumota.

Realismista nominalismiin? Mitä on, olisi nominalismi tänään?

Moneus, moninaisuus

Luonnon monimuotoisuus, diversiteetti, erilaisuudet, vaihtelevuus, eriluonteisuus, erimielisyys. Mieli, mielen teoria.
Maapallon fyysinen diversiteetti. Onko mieltä tai pakkomieltä yhdenmukaistaa.
Andien laakso. Väsynyt mies lapion kanssa.
7 mijardia erilaista ihmistä.

Mitä voi olla, mitä tarkoittaa universaalius. Yksi totuus? Veritas - totuus.

Meillä on yhteiset arvot. Onko arvojen yhteisyys mahdollinen, saati toivottava. Länsimaiset arvot. Liberaalit arvot. Eurooppalaiset arvot. EU:n arvot. Suomen tarina.

Liberaali? Millä tasolla? Kuka, ketkä? Yksilön tasolla. Makrotasolla eli instituutiot. Demokratia, mtä se on? Ylätasojen, ksitteiden, sanoen reaaisuus, realismi? Vai pelkät yksilöt, nominat, nominalismi.

Tieteen pakkomielle universaaliuteen.

7 miljardia erilaista ihmistä. Mitä on erilaistuinen mekanismit? Sukupuoli. Di = kaksi. Loputon kaksinaistumisen ketju tuottaa aina erilaisen. Sattumallisuus.

Fysiikan sattumallisuus? Sieltä noustaan koosteisiin, efektiiviset kuvailut, informaatiota katoaa. Karkeistuminen, makroistuminen. Onko informaation kato samalla vapauden katoa, keneltä? Efektiivinen kuvailu vallankäyttönä.

Mten kuva rikotaan? Kuka asettaa kuvan. Instituutioiden inklusiivisuus kontra ekslusiivisuus.

Ajatusten syväytyminen. Oletettu perusta tai peruste. Paradoksien vaivaavuus, oletusharhaa vai ylittämätön tiedonraja?

Monet avantgardetaiteen muodot, kuten kubismi, abstrakti maalaustaide ja konstruktivismi, olivat intellektuellitaiteilijoiden vastauksia mullistukseen, jonka tieteen uudet löydöt saivat aikaan.
Mekanistinen maailmankuva joutui epäilyksen kohteeksi.
Moderni hermeneutiikka ei perustu universalisoivaan ajatteluun, vaan lähestyy ilmiöitä ymmärtämisen ja tulkinnan avulla, ikään kuin ilmiöiden omilla ehdoilla.
Mitään tuonpuoleista, historian tai järjen ylittävää totuutta ei oleteta; sen sijaan on olemassa erillisiä hermeneuttisia totuuskokemuksia, jotka perustuvat todellisuuden tulkintaan.
Kaarina Kaikkosen (paita)teos oli ”tyypillinen” nykytaideteos siinä mielessä, että se rikkoi tai haastoi katsojan taidetta koskevat ennakkokäsitykset. Teos kutsui katsojaa tulkintaan kahdesta elementistä lähtien: ihmisten käyttämistä vaatteista ja paikkaan liittyvistä historiallisista ja kulttuurisista merkityksistä.
Tietoteoreettinen skeptisismi eli epäily on aina ollut jossakin muodossa olennaisena osana tietoteoriassa. Tietoteoreettinen skeptikko epäilee, tai esiintyy kuten epäilisi, tiedon mahdollisuutta yleensä. Skeptikko tarjoaa perusteluja näkemykselleen tai ainakin pyrkii osoittamaan, ettei vastakkainen näkemys ole perustellumpi kuin hänen omansa. Jos skeptikko onnistuu pyrkimyksissään, hän on osoittanut, ettei tietoväitteillä voi olla järkiperäisiä perusteluja.
‘Todellisuuksien’ puu (syvätasolta pintatasolle edeten)

Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus.
Muun luonnon tavoin me olemme tämän tanssin yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta.
Selvästi artikuloitu ja monimutkaisesti rakentunut tapa ajatella todellisuutta, uudenlainen ajattelumalli poikkesi radikaalisti keskiaikaa satoja vuosia hallinneesta mielentilasta.
(Mielentilamme tänään? Huomaammeko jähmettymisen? Miten ajatellen ja toimien voi irtautua? Tiedeiskostunut ‘objetiivisuus’ vai taideviritteinen mielikuvitus?)

Entä fysiikan syvimmät perusteet. Aluksi .. ei ollut rakenteita, oli .. puuroa ..
atomien liike, brownin liike, ei ole suuntaa, ei ole paikkaa, on vain informaatiota suhteessa toiseen...
Kyse ei ole pelkistä atomeista vaan myös niiden järjestyksestä. Me emme ole atomeita. Atomit ovat kuin aakkoset. Olemme järjestyksiä, joihin atomit ovat asettuneet, kyvykkäitä heijastamaan toisia atomeita ja itseämme.

Ihminen ei määrity pelkän oman sisäisen rakenteensa kautta. Olemme monimutkaisia solmukohtia vastavuoroisen informaation rikkaassa verkostossa.

Biologian maailmassa päämäärät ovat antamamme nimi selviytymisen rakenteille. Tätä varten on kehittynyt dna, immuuni, aistit, kielet, kirjat, wikipedia.

Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto. Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

Kaikki aines maapallolla on jatkuvassa kiertokulussa ja muutoksessa (Junkka). Maapallo ei ole milloinkaan ollut vakaassa tilassa, ei myöskään tänään eikä tästä eteenpäin. Pysähtynyttä olotilaa, todellisuutta ei ole. Geologisessa historiassa paikka jolla Suomi sijaitsee, on seilannut maapallon alareunalla, päiväntasaajalla, tänään pohjoisnavan suunnalla ja koittaapa aika jolloin sama läntti sijaitsee nykysiperiassa nykytaimurin kohdalla. Aika, paikka ja totuus ovat suhteellisia, hetkellisiä, muuntuvia.
Kirjailija tekee runomuotoista ontologista tutkimusta olemisen rakenteista, molekyylien ja atomien järjestelmistä, jotka muodostavat sellaisia ilmiöitä kuin aika, paikka, valo, ääni, ilma, veden ja mannerlaattojen liike. (Haasjoki)
Leikkaus:
fysikaalinen ulottuvuus / kulttuurinen kuohunta. Keskelle Tuorin Seili. kuvastaa fysikanpuuroa, satunnaisuutta, todennäköisyyksiä. Seiliinkin joutui sattumoisin. Ketkä ovat populisteja, samaa satunnaisuutta.
Konstruoituminen
Aakkoset. Numerot. Atomit. Bitit. (kuvio....
Fysiikan sattumallisuus? Sieltä noustaan koosteisiin, efektiiviset kuvailut, informaatiota katoaa. Karkeistumine, makroistuminen. Onko informaation kato samalla vapauden katoa, keneltä? Efektiivinen kuvailu vallankäyttönä.

Sanasto, kieli, nimeäminen
Nimeämiseen ja kieleen liittyvät kysymykset ovat muovanneet dekolonisaatioon liittyvää keskustelua. Decolonising the Mind, mielten kolonisaatio.
Onko tuo ruusu kuin Kalevalan Kullervo. Asfaltin puhkaiseva ruusu ja Kullervo. Gallen-Kallela uusiksi.
Selvästi artikuloitu ja monimutkaisesti rakentunut tapa ajatella todellisuutta, uudenlainen ajattelumalli poikkesi radikaalisti keskiaikaa satoja vuosia hallinneesta mielentilasta.
(Mielentilamme tänään? Huomaammeko jähmettymisen? Miten ajatellen ja toimien voi irtautua? Tiedeiskostunut ‘objektiivisuus’ vai taideviritteinen mielikuvitus?)
Kaaareutuvaa avaruutta ei voi kuvata ulkoapäin (ikään kuin toisen avaruuden sisällä) kertomalla miten se kaareutuu vaan kertomalla mitä joku voi mitata liikkuessaan tuon avaruuden sisällä.

Ihminen ei määrity pelkän oman sisäisen rakenteensa kautta. Olemme monimutkaisia solmukohtia vastavuoroisen informaation rikkaassa verkostossa.

Biologian maailmassa päämäärät ovat antamamme nimi selviytymisen rakenteille. Tätä varten on kehittynyt dna, immuuni, aistit, kielet, kirjat, wikipedia.

Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto.
Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

Vuorovaikutus, muokkautuminen, kontra Platonin lukitut ideat
vuorovaikutus fysiikassa (Rovelli) , informaatio , ei suljettu tila, ihminen ei ole substanssi (lindberg)
atomit - satunnaisuus - aakkoset - änteet - serendipisyys - moninaisuus rulaa
tulosohjaus - vaikuttavuus - ylijäämä - unitaarinen - mittaus - addiktio - raha, finanssi -
pointillismi - kuhina
hämy - lumisade


Perustava lähtökohta
Multiversum vai universum?
unitaarinen vai binaarinen...
Monikulttuurisuus vai yhdenmukaisuus?
Imaginaarinen vai reaalinen?
Populistinen vai .. elititistinen?
Unity, harmonia, eheys ..
Miksi tällaista ... Onko se tasaveroinen peruste ...
Surrealismi, absurdismi, eksistentialismi, entropia, realismi, fiktio, mielikuvitus, fysikalismi, mieli, alakulo, kärsimys, tarinallisuus,
naturalismi vastaan idealismi, romantiikka 1800-luvulla.
Miten sen jälkeen: avantgarde, kansallisromatiikka, klassismi, modernismi, funktionalismi, bauhaus, yhtiövalta, pragmatismi
kaaos, kriisit, tuho, rappio, dystopia, hedge, kärsimyshistoria, mukapyhä Toistamaata,
dynaaminen entropia
selviytyä
unelma, minuus,
maata kuokkiva kumarainen mies Andien laaksorinteellä vai kulttuurikokteilin tirskuva juontaja tv-ruudulla.
Läntinen ”demokratia” on ollut uhraamispolitiikkaa. Alkuperäkansat, maaseutuväestö, elinkeinot, luonnonosat, poliittnen vähemmistö
Heitä syyllistetään vihapuhujiksi, populisteiksi.
Populismi, vihapuhe,

 

Maailman ääretön moninaisuus

Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus.
Muun luonnon tavoin me olemme tämän tanssin yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta.
Jos Demokritoksen teokset (atomioppi ym) olisivat sälyneet Aristoteleen teosten sijasta, kulttuurimme älyllinen historia olisi ehkä ollut parempi.
Lucretiuksen De Rerum Naturassa ei ole jumalanpelkoa, ei maailman päämäärää tai alkusyytä, ei kosmista hierarkiaa, ei erottelua Maan ja Taivaan välillä.

Selvästi artikuloitu ja monimutkaisesti rakentunut tapa ajatella todellisuutta, uudenlainen ajattelumalli poikkesi radikaalisti keskiaikaa satoja vuosia hallinneesta mielentilasta.

Kyse ei ole pelkistä atomeista vaan myös niiden järjestyksestä. Me emme ole atomeita. Atomit ovat kuin aakkoset. Olemme järjestyksiä, joihin atomit ovat asettuneet, kyvykkäitä heijastamaan toisia atomeita ja itseämme.

Ihminen ei määrity pelkän oman sisäisen rakenteensa kautta. Olemme monimutkaisia solmukohtia vastavuoroisen informaation rikkaassa verkostossa.

Biologian maailmassa päämäärät ovat antamamme nimi selviytymisen rakenteille. Tätä varten on kehittynyt dna, immuuni, aistit, kielet, kirjat, wikipedia.

Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto.
Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

solmut, verkosto,
maailman kuhina, aakkoset kuhinan järjestäjinä, muotouttajina
vuoren hämyyntyminen (mistä alkaa mihin päättyy, ei rajaa)
tai nähdä vuori eri suunnilta = eri todellisuudet (Salami)

Haasjoki: HS Ym
(Yksi tykkäys kohoaa merkityksessä yli kaiken muun - oma )
Haasjoki sijoittaa kokemusmaailmassaan käänteen vuoden 2010 paikkeille, silloin muutkin ihmiset hänen ympärillään jakoivat edistysuskon ehtymisen.
Mikään mittari ei mittaa maailman tilan kokonaisuutta.
perspektiivin avaaminen ja avartaminen.
ettei luonnolla ole mitään oikeaa alkutilaa, jonne voisi palata. ”Maapalloa ei voi resetoida.” Kaikki on muokattua, ja on paras muokata luontoa entistä parempaan suuntaan.
esseet kirvoittavat haastamaan ja laajentamaan omia mielikuvia, ja siinä piilee ilman muuta niiden tärkein anti. (Promessa)
Kirjailija tekee runomuotoista ontologista tutkimusta olemisen rakenteista, molekyylien ja atomien järjestelmistä, jotka muodostavat sellaisia ilmiöitä kuin aika, paikka, valo, ääni, ilma, veden ja mannerlaattojen liike.
Kunnianhimoisen hahmotustyön taustalla voi halutessaan nähdä häivähdyksiä Baruch Spinozan panteismista ja lohduttavasta teesistä maailmankaikkeuden mysteeristä. Näitä runoja pitäisi luetuttaa sekä filosofian että kemian tunneilla kouluissa.

 

Konstruoituvuus HUOM.

Fysiikan sattumallisuus? Sieltä noustaan koosteisiin, efektiiviset kuvailut, informaatiota katoaa. Karkeistumine, makroistuminen. Onko informaation kato samalla vapauden katoa, keneltä? Efektiivinen kuvailu vallankäyttönä.

Hiekanjyvien laskija (vertauskuvaa käyttäneet Arkhimedes, Salami ja Rovelli). Jyvien määrää mahdoton laskea mutta rohkeasti ja samalla nöyrästi kannattaa pyrkiä kohti mahdotonta. Maalauksena?

Askelmat:
Aakkoset. Numerot. Atomit. Bitit. (kuvio....
Uusi väite aakkosten syntyhistoriasta, Syyria . Äänteet - sanat - kirjaimet -
60 perussanaa kielessä
Nollan keksiminen, 10 järjestelmä.
Eli 10 - 24 - 60 - alkuaineiden lkm - ajan yksiköt - hiukkaset - jakamaton

 

Epäily.
Tietoteoreettinen skeptisismi eli epäily on aina ollut jossakin muodossa olennaisena osana tietoteoriassa. Tietoteoreettinen skeptikko epäilee, tai esiintyy kuten epäilisi, tiedon mahdollisuutta yleensä. Skeptikko tarjoaa perusteluja näkemykselleen tai ainakin pyrkii osoittamaan, ettei vastakkainen näkemys ole perustellumpi kuin hänen omansa. Jos skeptikko onnistuu pyrkimyksissään, hän on osoittanut, ettei tietoväitteillä voi olla järkiperäisiä perusteluja.

Maailmassa selviytyminen?
Nuoria taiteilijoita nyt vaivaava teema. Ihmisen kestävyys. Luonnon/maapallon kestävyys. Yhteiskunnan, rakenteiden, ideologioiden kestävyys, murrokset. Korona uuvuttaa, mieli luhistuu.

Episteeminen ykseys
feministinen teoria kritisoi sekä unitaarisia että binäärisiä ajattelutapoja suuntaamalla huomion ... huulten morfologiaan. Elin joka ei ole yksi. Huulet eivät ole yksi mutta eivät myöskään kaksi. Ne muodostavat ympyrän joka koskettaa itseään koko ajan, autoeroottisen mandorlan.

Sanasto, kieli, nimeäminen
Nimeämiseen ja kieleen liittyvät kysymykset ovat muovanneet dekolonisaatioon liittyvää keskustelua. Decolonising the Mind, mielten kolonisaatio.
Onko tuo ruusu kuin Kalevalan Kullervo. Asfaltin puhkaiseva ruusu ja Kullervo. Gallen-Kallela uusiksi.
Selvästi artikuloitu ja monimutkaisesti rakentunut tapa ajatella todellisuutta, uudenlainen ajattelumalli poikkesi radikaalisti keskiaikaa satoja vuosia hallinneesta mielentilasta.
Antiikin myytti Argo-laivasta: matkan aikana miehistö rakentaa laivan pala palalta kokonaan uussi. Silti se on edelleen sama laiva. Niin myös ihminen rakentaa itsensä pala palalta uudeksi vaikka pysyykin samana.))

 


Meillä on epäterve taipumus luoda hirviöitä. (Camus)
Kuullaan toistemme todellisuus. Puistokatu 4:n isulause. (Katso esim. Minttu jaakkola)
Lihakauppias ja nyhtökaurakauppias torilla. kertoi Suutari KulttuuriYkkösessä.

24-vuotiaana Camus kirjoitti kirjan Nurja ja oikea puoli. Hän eli ulkona tai välissä, halusi ymmärtää molempia osapuolia, se on pedagogisesti
Kapinoiva ihminen, 1951. Ei absraktit asiat. Ei mikä taansa kumous. Jos kumous hylkää lapsensa, minä hylkään sen. Äiti raitiovaunussa. Boko Haram lapsi joukossa.
Abstrakteja asioita: hyvinvointivaltio. Vihreä elvytys. Talouskasvu.
(Salami: vaistojen viisaus. Miten Klint...

Sensibiliteetti, aistiherkkyys? Aistien viisaus?

Kutsua tulkintaan?

Epäilemisen filosofia? Totuuden tai todellisuuden ominaisuudet, piirteet, kriteerit? Toimivuus?

Kysymällä eläminen. Sokrateen tapa. Löytää heikko kohta, ristiriita, kumota.

Realismista nominalismiin? Mitä on, olisi nominalismi tänään?

Moneus, moninaisuus

Luonnon monimuotoisuus, diversiteetti, erilaisuudet, vaihtelefuus, eriluonteisuus, erimielisyys. Mieli, mielen teoria.

Andien laakso. Väsynyt mies lapion kanssa.

7 mijardia erilaista ihmistä.

Mitä voi olla, mitä tarkoittaa universaalius. Yksi totuus? Veritas - totuus.

Maapallon fyysinen diversiteetti. Onko mieltä tai pakkomieltä yhdenmukaistaa.

Meillä on yhteiset arvot. Onko arvojen yhteisyys mahdollinen, saati toivottava. Länsimaiset arvot. Liberaalit arvot. Eurooppalaiset arvot. EU:n arvot. Suomen tarina.

Liberaali? Millä tasolla? Kuka, ketkä? Yksilön tasolla. Makrotasolla eli instituutiot. Demokratia, mtä se on? Ylätasojen, ksitteiden, sanoen reaaisuus, realismi? Vai pelkät yksilöt, nominat, nominalismi.

Tieteen pakkomielle universaaliuteen.

7 miljardia erilaista ihmistä. Miä on erilaistuinen menetelmä? Sukupuoli. Di eli kaksi. Loputon kaksinaistumisen ketju tuottaa aina erilaisen. Sattumallisuus.

Mten kuva rikotaan? Kuka asettaa kuvan. Instituutioiden inklusiivisuus kontra ekslusiivisuus.

Ajatusten syväytyminen. Oletettu perusta tai peruste. Paradoksien vaivaavuus, oletusharhaa vai ylittämätön tiedonraja?

Moderni hermeneutiikka ei perustu universalisoivaan ajatteluun, vaan lähestyy ilmiöitä ymmärtämisen ja tulkinnan avulla, ikään kuin ilmiöiden omilla ehdoilla.
Mitään tuonpuoleista, historian tai järjen ylittävää totuutta ei oleteta; sen sijaan on olemassa erillisiä hermeneuttisia totuuskokemuksia, jotka perustuvat todellisuuden tulkintaan.
Kaarina Kaikkosen (paita)teos oli ”tyypillinen” nykytaideteos siinä mielessä, että se rikkoi tai haastoi katsojan taidetta koskevat ennakkokäsitykset. Teos kutsui katsojaa tulkintaan kahdesta elementistä lähtien: ihmisten käyttämistä vaatteista ja paikkaan liittyvistä historiallisista ja kulttuurisista merkityksistä.
Tietoteoreettinen skeptisismi eli epäily on aina ollut jossakin muodossa olennaisena osana tietoteoriassa. Tietoteoreettinen skeptikko epäilee, tai esiintyy kuten epäilisi, tiedon mahdollisuutta yleensä. Skeptikko tarjoaa perusteluja näkemykselleen tai ainakin pyrkii osoittamaan, ettei vastakkainen näkemys ole perustellumpi kuin hänen omansa. Jos skeptikko onnistuu pyrkimyksissään, hän on osoittanut, ettei tietoväitteillä voi olla järkiperäisiä perusteluja.

 

Mistä sfääreistä käsin kysymystä voisi lähestyä (tässä jotain) :

Oma arkinen tuntemus, vallitseva (poliittinen) puhunta, väittely, syyttely, ‘valehtelu’, ‘paskanpuhunta’, onko maailma uskottava, miltä näyttää, ’ei voi olla totta’

Aistivoimainen tietous (Aistien viisaus / Minna Salami). Irtautuu europatriarkaalisesta tietokäsityksestä. Tilalle feministis-afrikkalainen.

Fysiikka. ‘Todellisuus ei ole sitä miltä se näyttää’ (Carlo Rovelli).

Abstrakti taide (ehkä lähentyy fysiikkaa). Kiehtoo erityisesti Hilma af Klint, tai Jorma Hautala, Malevits ym. Symboliikka, pelkistäminen, myös äärimmilleen (musta neliö). Värien symboliikka.
Salami: keltainen on Afrikassa papittaren väri.
Argonautit-kirja: sininen.

Filosofian ’totuudet’, epistemologia, tietokäsitykset. Keksimisen ja esittämisen välineet: aakkoset, numerot, nolla.

Maailmassa selviytyminen? Nuoria taiteilijoita nyt vaivaava teema. Ihmisen kestävyys. Luonnon/maapallon kestävyys. Yhteiskunnan, rakenteiden, ideologioiden kestävyys, murrokset. Korona uuvuttaa, mieli luhistuu.

* * *

Mitä näistä löytyy tai jää käteen oman olemisen, oman ajattelun, oman toiminnan aineksiksi.

 

Hilma af Klint

Piilevän esiintuoja.

Hänen maalauksensa ja diagramminsa olivat monimutkaisten filosofisten ajatusten visuaalisia esityksiä.
.. johdatteli häntä geometrisen ilmaisun suuntaan ja sisäisen ja ulkoisen todellisuuden käsitteellistämiseen.
Hilma af Klint pyrki maalaamaan näkymättömän maailman näkyväksi aikakautena, jona esimerkiksi tiede ja psykoanalyysi havainnoivat asioita, joita silmä ei voinut nähdä. Af Klint eli maailman mullistumisen ja teknisten harppausten, kuten röntgenin aikakaudella, samaan aikaan kuin ihmisten kiinnostus henkisyyteen lisääntyi.

Af Klint alkoi kuvittaa näkymätöntä.
Hilma af Klintin metodi oli kuvata näkymätöntä, astua sitten askel taaksepäin ja yrittää ymmärtää. Ja taas avata uusia ovia ja sen jälkeen astua taaksepäin ja yrittää systemaattisesti analysoida kokemaansa,
Hilma af Klintin abstrakteissa maalauksissa risteilevät erilaiset henkiset suuntaukset, antroposofia ja kristinusko, buddhalaisuus, panteismi. Hän tutkaili evoluutioita ja maailmojen syntyä. Osa maalauksia oli itämaisen mandalan muodossa, osassa on teräviä geometrisiä, osassa orgaanisempia muotoja.

Hilma af Klint ei itse kuitenkaan edustanut mitään suuntausta tai julistanut sanomaa. Hänen maalauksensa ovat avoimia. Ne kysyvät ja pohtivat.
Ehkä luonnon kuvaaminen sellaisena kuin se on, johti ajatukseen, että todellisuuden takana on jotain lisää, jotain, jota emme voi nähdä.

Entä tänään:
uskonnot
ei sanomaa
kysyä ja pohtia (vertaa Salami)
avata ovia, analysoida
geo etria, vertaa antiikin ajatteliat, paradoksit, ääretön

Salami

vastakohtien kohtaaminen
On vaarallista selittää todellisuutta vain mitattavn perustein. Mittaamisen pakkomielle.
Mikään realistiselta kuulostava ei ole koskaan muuttanut vanhoja rakenteita.
Elämä ilman tutkiskelua ei ole ihmiselle elämisen arvoista
Jos ajatellaan, että tieto on hankittavissa, pitää ensin ajatella res extensa eli tietoa jonakin ihmisestä erillisenä. Ikään kuin tieto olisi itsestään, neutraalina, mitattavana, erillään oloista joissa se on syntynyt.
myös ennakoimattomuus ja sisäisyys eli asiat jotka liittyvät mittaamattomaan.
(Ennakoimattomuudesta puhuu myös fyysikko Rovelli. Atomien järjestyminen, luonto on sattumanvaraista. Nykyajan mielentila = uskomus lineaarisuudesta, edistyksestä...)
(todellisuuden selittäminen ... induktio .. konstruoitu .. algoritmi, laskennallinen, mittaaminen, bkt )

..tietämisen tavan perustaksi hallinnollisten ja byrokraattisten mittareiden ja tilastojen asemesta. Punoa yhteen mitattavissa oleva ja mittaamaton.
(Nykyajan mielentila: mittareita, tilastoja.. Mistä tämä kumpuaa, mielekkyys...)

Joki on alati liikkeessä.
Valta on ihmisille kuin painovoima joelle.
Joesta johdan käsityksen vallasta... taistelu Nigerin herruudesta (vertaa Suomen joet).
Valtioiden valta on usein sidoksissa maailman jokiin.
Joet uhmaavat yksinkertaistavaa mittaamista.
Joen liikkeessä elämä ja eloisuus kuplivat pintaan, juuri ne ovat välinpitämättömyyden vastalääke. Voimaa. Valtaa.
Nigerin historia ja luonne auttavat näkemään ...

Kumpaa se on: hapettunutta (palanutta) hiiltä vai hiilettynyttä happea?

Nimeämiseen ja kieleen liittyvät kysymykset ovat muovanneet dekolonisaatioon liittyvää keskustelua. Decolonising the Mind, mielten kolonisaatio.
Onko tuo ruusu kuin Kalevalan Kullervo. Asfaltin puhkaiseva ruusu ja Kullervo. Gallen-Kallela uusiksi.

mietteliäisyys, pohtiva (Salamin kaipaama kuva miehestä)

(( Vertaa Maggie Nelson, kirja Argonautit: ... feministinen teoria kritisoi sekä unitaarisia että binäärisiä ajattelutapoja suuntaamalla huomion ... huulten morfologiaan. Elin joka ei ole yksi. Huulet eivät ole yksi mutta eivät myöskään kaksi. Ne muodostavat ympyrän joka koskettaa itseään koko ajan, autoeroottisen mandorlan.
Edelleen: intialainen symboli, ympyrä, oliko käärme...
Antiikin myytti Argo-laivasta: matkan aikana miehistö rakentaa laivan pala palalta kokonaan uussi. Silti se on edelleen sama laiva. Niin myös ihminen rakentaa itsensä pala palalta uudeksi vaikka pysyykin samana.))

Tiedon, vallan ja kauneuden kaltaiset yleiskäsitteet ... todellisuus kytkeytyy tarinoihin...
tieto ... narratiivin läpi hahmotetaan ... kognitiivinen dissonanssi... joutua elämänsä taustahahmoksi ... protesti vai progressio ... keskeneräinen, eteenpäin kulkeva ...

 

Rovelli

Yhdistelemällä aakkosten kirjaimia eri tavoin saadaan komediota ja tragedioita, naurettavia tarinoita tai mahtipontisia runoelmia. Vastaavasti atomien yhdistyessä eri tavoin syntyy maailman ääretön moninaisuus.
Muun luonnon tavoin me olemme tämän tanssin yksi monista tuloksista, sattumanvaraisten yhdistelmien seurausta.
Jos Demokritoksen teokset (atomioppi ym) olisivat sälyneet Aristoteleen teosten sijasta, kulttuurimme älyllinen historia olisi ehkä ollut parempi.
Lucretiuksen De Rerum Naturassa ei ole jumalanpelkoa, ei maailman päämäärää tai alkusyytä, ei kosmista hierarkiaa, ei erottelua Maan ja Taivaan välillä.

Selvästi artikuloitu ja monimutkaisesti rakentunut tapa ajatella todellisuutta, uudenlainen ajattelumalli poikkesi radikaalisti keskiaikaa satoja vuosia hallinneesta mielentilasta.
(Mielentilamme tänään? Huomaammeko jähmettymisen? Miten ajatellen ja toimien voi irtautua? Tiedeiskostunut ‘objetiivisuus’ vai taideviritteinen mielikuvitus?)
Kaaareutuvaa avaruutta ei voi kuvata ulkoapäin (ikään kuin toisen avaruuden sisällä) kertomalla miten se kaareutuu vaan kertomalla mitä joku voi mitata liikkuessaan tuon avaruuden sisällä.
Uraa uurtava tutkimus ja ja koskettava runous (esim. Dante) ovat voimakkaan näkemyksellisiä. Ne voivat päätyä samanlaisiin käsityksiin maailmasta. Kulttuurimme on lyhytnäköinen pitäessään luonnotieteet ja runouden erillään; kumpikin avaa silmämme todellisuuden monimutkaisuudelle ja kauneudelle.
Teoria ei kuvaa miten asiat ovat, vaan miten ne tapahtuvat ja miten ne vuorovaikuttavat keskenään.. Se ei kuvaa missä hiukkanen on, vaan miten se näyttäytyy toisille hiukkasille.

Nopeus ei ole kohteen itsensä ominaisuus, vaan kohteen liikkeen ominaisuus suhteessa toiseen kohteeseen. (Talouden kasvu ei ole kohteen itsensä ominaisuus.)

Elävä organismi muokkaa itseään jatkuvasti pysyäkseen itsenään sekä vuorovaikuttaa lakkaamatta ulkoisen maailman kanssa (Argo) .. mahdollistaa seviytymisen.

Kyse ei ole pelkistä atomeista vaan myös niiden järjestyksestä. Me emme ole atomeita. Atomit ovat kuin aakkoset. Olemme järjestyksiä, joihin atomit ovat asettuneet, kyvykkäitä heijastamaan toisia atomeita ja itseämme.

Ihminen ei määrity pelkän oman sisäisen rakenteensa kautta. Olemme monimutkaisia solmukohtia vastavuoroisen informaation rikkaassa verkostossa.

Biologian maailmassa päämäärät ovat antamamme nimi selviytymisen rakenteille. Tätä varten on kehittynyt dna, immuuni, aistit, kielet, kirjat, wikipedia.

Platonin ikuisen muuttumattoman idean sijasta vuorovaikutus, korreloivuus, yhdistely, kuten aakkoset, korrelaatioiden verkosto.
Aina jotain ennakoimatonta. Hienostunut leikkimielisyys

solmut, verkosto,
maailman kuhina, aakkoset kuhinan järjestäjinä, muotouttajina
vuoren hämyyntyminen (mistä alkaa mihin päättyy, ei rajaa)
tai nähdä vuori eri suunnilta = eri todellisuudet (Salami)

 

---
Maalauksen pitää tarjota voimakasta tunne-energiaa - vaikka tyyli olisi rationaalinen, geometrinen abstraktio, konstruktivismi. Jännite, henkinen sisältö.
Bauhaus, absrakti, moderni, tila, ikkuna toiseen todellisuuteen
Psykogeometrinen koulukunta Virossa. (Vertaa Hilma af Klint)
Rytmi, muoto, värikentät, harmonia.
Myytit - dynamiikka ja energia) - valo

Emma Taulo: Kalevalan luuserisankarit vai sittenkin: kykeneviä uusiutumaan ja selviytymään
Tiina Piilola: Kalevalan naiset

Minna Salami, kirja Aistien viisaus + kommentteja:

Taru vuoresta, jota luultiin aarreaitaksi. Ihmiset alkoivat syytellä toisiaan kun vuori ei aarreaitta ollutkaan (tänään koronasyyttely, tai populismisyyttely). Joku hoksasi lähestyä vuorta toisesta suunnasta, jolloin vuoren aarteet paljastui. Syvempi ymmärrys.

Salamin pyrkimys punoa yhteen vastakkaisia ajatusvirtoja :
feminiininen - maskuliininen
mitattavissa oleva - mittaamaton
luonto - teknologia
historia - futurismi
paikallinen - yleismaailmallinen
runouden yksityisyys - tieteen yleisyys
poliittisten realiteettien paine - taiteiden lempeys
mytologian myötäsyntyinen viisaus - intellektualismin kriittinen ajattelu

Pyrkimykseni on kylvää siemen, josta yleiskäsitykset (feminismi, afrikkalaisuus ym) voisivat puhjeta uudella tavalla kukkaan.

On vaarallista selittää todellisuutta vain mitattavn perustein. Mittaamisen pakkomielle.

Sensuous eli aistivoimainen, vieno tuoksu ilmassa. Ei sensual (aistillinen).

Salami: Mikään realistiselta kuulostava ei ole koskaan muuttanut vanhoja rakenteita.

Ilkka Niiniluoto tieteenpäivillä: realismi voitti tieteenfilosofisen kiistan. Aallon professori: koko väittely tieteen realismista turhanaikaista.

Realismi taiteessa (kirjallisuus, kuvataide) - oikeasti tylsää. Taiteessa on nähtävä yli, avattava erilainen kuva olevasta (af Klint? Anna Tuori?), uudistettava käsitteellistys.

Elämä ilman tutkiskelua ei ole ihmiselle elämisen arvoista (alunperin Sokrates).

Nykyinen pirstaleinen, konemainen, hierarkinen tapa jäsentää tietoa sivuuttaa kokemuksellisuuden, eikä ratkaise ongelmia. Tiedontuotannon taustalla kehystarina, metanarratiivi.
Ainoa tapa muuttaa ihmiskunnan suunta on haastaa käytetty tieto, nähdä tieto uuden korjaavan tarinan avulla. Tieto tyhjänä tauluna! (vertaa Malevits, musta neliö)

Tieto ymmärettävä taideteoksena, ei staattisena.

Tieto kumpuaa sisältä. Metsän siimes. (Kuka ekspressionisti maalasikaan aina vaan tuhtia kuusikkoa..?)

Eroottinen talous jossa vastavuoroisuus ja kannattelu menestyisi ylijäämän ja puutteen asemesta.

Mitä konemaisempia ihmiset ovat , sitä helpompi heitä on ohjailla. Siksi siirtokuntien perustajat takavarikoivat alkuperäiskansojen taidetta. Tiedon kokeminen elävänä ja kehittyvänä.

Tarvitaan uusia tapoja käsitteellistää sitä, mitä tiedetään. Ammentamalla tietoa runoudesta ja taiteesta.

”Tiede on modernin europatriarkaatin uskonto.” - Mitä tähän sanoo Hilma af Klint??, tiedon käsitteellistys.)
”Europatriarkaalinen tieto on suuri(n) este maapallon asukkaiden hyvinvoinnille.”

Jos ajatellaan, että tieto on hankittavissa, pitää ensin ajatella res extensa eli tietoa jonakin ihmisestä erillisenä. Ikään kuin tieto olisi itsestään, neutraalina, mitattavana, erillään oloista joissa se on syntynyt.

Afrikka: taide, tanssi, kuvanveisto tiedon merkittävimpänä muotona.

Tieto ekosysteeminä, joka kuvastaa kaiken yhteyttä, ihmisten suhdetta toisiinsa. Antautua aistivoimaiselle .. kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset muutokset.

Uudenlainen käsitys tiedosta .. jossa ymmärrystä eivät ohjaisi vain hierarkiat, indeksit ja mitattavuus, vaan myös ennakoimattomuus ja sisäisyys eli asiat jotka liittyvät mittaamattomaan.

(Ennakoimattomuudesta puhuu myös fyysikko Rovelli. Atomien järjestyminen, luonto on sattumanvaraista. Nykyajan mielentila = uskomus lineaarisuudesta, edistyksestä...)
(todellisuuden selittäminen ... induktio .. konstruoitu .. algoritmi, laskennallinen, mittaaminen, bkt )

Meistä ei tule subjekteja, toimijoita, jos säilytämme (nykyisen) käsityksen tiedosta.

(( Tieto - tyhjä taulu (kuin musta neliö). Tai Magritten piippu, unenomainen, surrealistinen. Katsoja, miten koet, ymmärrät nykyisen tietämisen, tiedon tavan? ))

historiallinen - futuristinen
symbolinen - suoraviivainen
kiemurteleva - symmetrinen
aistillinen leikki - hallusinatorinen symbolismi (Boschin triptyykki 1500-luvulla)

Oshunin pyhä lehto. Unenomainen paikka kuin Salvador Dalin maalaukset. ”Puin päälleni keltaisen leningin”. Papitar Oshunin väri on keltainen ...
(Vertaa: Hanna Kosonen kätteli Putinia keltaisessa leningissä, tuli hirveä kohu. Värien kokeminen, merkitys, symboliikka. Malevitsin mustan neliön tilalle keltainen neliö tai puoliksi keltainen, puoliksi sininen ...)
Katsoja, mitä ehdotat, väri, sisältö .. ?

..tietämisen tavan perustaksi hallinnollisten ja byrokraattisten mittareiden ja tilastojen asemesta. Punoa yhteen mitattavissa oleva ja mittaamaton.
(Nykyajan mielentila: mittareita, tilastoja.. Mistä tämä kumpuaa, mielekkyys...)

Bozot elävät symbioosissa Niger-joen kanssa.

Joki on alati liikkeessä.
Valta on ihmisille kuin painovoima joelle.
Joesta johdan käsityksen vallasta... taistelu Nigerin herruudesta (vertaa Suomen joet).
Valtioiden valta on usein sidoksissa maailman jokiin.
Joet uhmaavat yksinkertaistavaa mittaamista.
Joen liikkeessä elämä ja eloisuus kuplivat pintaan, juuri ne ovat välinpitämättömyyden vastalääke. Voimaa. Valtaa.
Nigerin historia ja luonne auttavat näkemään ...

Joelle samat oikeudet kuin ihmiselle (Uusi Seelanti). Joki tunnustettiin eläväksi olennoksi, jokaisella joella on oma luonteensa. - Entä Porvoonjoen luonne, vaisu, ei ryöppyä, ei kohise, seisoo, laahustaa, rannat rakennettu aiemmin tyylillä, nyt tylsästi.
Linnankosken lukion seinässä kyltti: .. harmaja kansa...
Provokysymys katsojalle: elävät joet Suomessa, keksitkö, ehdota.

Nähdä eri puolilta (vuori, joki, metsä, ranta, kukkula) = syvempi ymmärrys. Opetus: maailman tila, trumpilaisuus, ns. populismi.

Tönkkö esimerkki: hiilidioksidi, CO2. Kumpaa se on: hapettunutta (palanutta) hiiltä vai hiilettynyttä happea? Eli: kysymys voidaan kääntää nurin.

”Omaan muutokseeni en tarvinnut pelkästään uutta tietoa vaan uudenlaisen ymmärryksen tiedosta.”

Nimeämiseen ja kieleen liittyvät kysymykset ovat muovanneet dekolonisaatioon liittyvää keskustelua. Decolonising the Mind, mielten kolonisaatio. Dekolonialistinen koulutus tähtää tiedon ja sitä myötä todellisuuden demystifiointiin.

Ruusu kasvaa asfaltin halkeamasta (helppo esittää kuvana!) ... vastakohtana sortavan järjestelmän rumuudelle. Onko tuo ruusu kuin Kalevalan Kullervo. Asfaltin puhkaiseva ruusu ja Kullervo. Gallen-Kallela uusiksi.

Mitä siis on kauneus! (Erään teoreetikon mukaan kaavana: harmonia jaettuna kompleksisuudella. hah)

mietteliäisyys, pohtiva (Salamin kaipaama kuva miehestä)

Tiedon, vallan ja kauneuden kaltaiset yleiskäsitteet ... todellisuus kytkeytyy tarinoihin...
tieto ... narratiivin läpi hahmotetaan ... kognitiivinen dissonanssi... joutua elämänsä taustahahmoksi ... protesti vai progressio ... keskeneräinen, eteenpäin kulkeva ...

(( Vertaa Maggie Nelson, kirja Argonautit: ... feministinen teoria kritisoi sekä unitaarisia että binäärisiä ajattelutapoja suuntaamalla huomion ... huulten morfologiaan. Elin joka ei ole yksi. Huulet eivät ole yksi mutta eivät myöskään kaksi. Ne muodostavat ympyrän joka koskettaa itseään koko ajan, autoeroottisen mandorlan.
Edelleen: intialainen symboli, ympyrä, oliko käärme...
Antiikin myytti Argo-laivasta: matkan aikana miehistö rakentaa laivan pala palalta kokonaan uussi. Silti se on edelleen sama laiva. Niin myös ihminen rakentaa itsensä pala palalta uudeksi vaikka pysyykin samana.))

----

Maalauksena, runona, sovelluksia: KUVINA

Kiemurteleva tie Hkiin (vanha Porvoontie) - suoraviivainen tie (moottoritie), Suoraraviivaisuus sekä kunnan käsite rajoineen rikkoo rannan ekologian, Söderkulla on kammottava katkos vanhan tien ja meren rannan ekologiassa.
Joen luonne, elävä?
Kukkulat joen varressa. Historia ja nykyhetki (Linnamäki, Kokonniemi)
Savumerkkilinja (informaatio, liike, suhteisuus) rannikkoa pitkin, yksi savumerkki Haikon kartanon kupeessa.
Porvoon vanha kaupunki, spontaanius, ihmisläheisyys - uusi kaupunki, kalseus. (Maisema kirkonmäeltä, kattoje sokkeloisuus, kubismi, satunnaisuus, nominalismi) kuin Tuorin Seili
TAI: valokuva !!
Joen alkulähde ja joensuu (Sikosaari, Varissaari, kortteikko), muuntuva olento, lahti täyttyy, maarin umpeenkasvu
Joki ja valta, linnat.
Ruusu asfaltin läpi.
Tieto tyhjänä tauluna.
Keltainen vai sininen neliö vai molempaa.
‘arkhimedes’ ja hiekanjyvät
kortteikko joensuussa (laskea kortteiden määrää) Arkimedes laskee hiekanjyviä.
Huulet, Enso
ja ja ja

 

 


HILMA af KLINT (wikipedia)
Hilma af Klint 2.10.1862 Karlbergin linna, Solna oli ruotsalainen taiteilija, antroposofi ja abstraktin taiteen edelläkävijä, joka tunnetaan okkultistisesta ja mystisestä taiteestaan. Af Klintin taide on saanut voimakkaita vaikutteita 1800-luvun lopun aatteista kuten teosofiasta ja antroposofiasta. Af Klint harjoitti myös spiritismiä.
Hilma af Klint oli ensimmäisiä, jotka tekivät abstrakteja maalauksia. Af Klint kuului ryhmään, jota kutsuttiin nimellä De Fem. Hänen maalauksensa ja diagramminsa olivat monimutkaisten filosofisten ajatusten visuaalisia esityksiä.
Samaan aikaan kun af Klint sai elantonsa maisema- ja muotokuvamaalauksista, geometriset ja antroposofiset abstraktiot olivat oma, erillinen osa hänen elämäänsä.

Työskenneltyään kaksikymmentä vuotta melko perinteisenä taidemaalarina af Klint alkoi vuonna 1906 maalata myös abstrakteja ja symbolistisia maalauksia, joiden innoittajina olivat olleet H.P. Blavatskyn teosofia ja ruusuristiläisyys, myöhemmin myös antroposofia. Vaikka hän oli eräiden muiden samaan aikaan vaikuttaneiden abstraktia taidetta maalanneiden kuten Wassily Kandinskyn, Paul Kleen ja Piet Mondrianin tavoin saanut vahvoja vaikutteita hengellisistä liikkeistä, hänen taiteellinen muuntautumisensa alkoi ilman, että hän olisi ollut tekemisissä näiden tunnustettujen abstraktien modernistien kanssa.

Af Klint loi kokeellisia automaattipiirustuksia jo vuonna 1896, mikä johdatteli häntä geometrisen ilmaisun suuntaan ja sisäisen ja ulkoisen todellisuuden käsitteellistämiseen. Monissa maalauksissa on eri tavoin jaoteltuja ympyröitä ja värispektrejä.

Hilma af Klintin teokset herättivät hämmästystä 1980-luvun taidemaailmassa. Ne aiheuttivat myös taidehistoriallisen hämmennyksen, koska af Klint oli maalannut abstrakteja teoksia jo vuosina 1908–1910 eli ennen abstraktin taiteen läpimurtoa.

Nainen, joka mullisti käsitystämme taiteen historiasta. Hilma af Klint (1862–1944) maalasi abstrakteja teoksiaan 1900-luvun alussa, vuosia ennen Wassily Kandinskyn ja Kazimir Malevichin ei-esittävän taiteen alkupisteenä pidettyjä merkkiteoksia.

Hilma af Klint pyrki maalaamaan näkymättömän maailman näkyväksi aikakautena, jona esimerkiksi tiede ja psykoanalyysi havainnoivat asioita, joita silmä ei voinut nähdä. Af Klint eli maailman mullistumisen ja teknisten harppausten, kuten röntgenin aikakaudella, samaan aikaan kuin ihmisten kiinnostus henkisyyteen lisääntyi.

Hilma af Klintin tuotannossa näkyy uteliaisuus ja innokkuus, jolla hän tutki maailmaa. ” Hilmassa kiehtoo se mikä kaikissa kulttuureissa on yhteistä: yritys ymmärtää maailmaa ja omaa roolia siinä.”

Tämä taiteilijaryhmä, De Fem, sai innoitusta mm. tieteen uusista löydöistä kuten radio- ja röntgenaalloista. Ryhmä alkoi pitää istuntoja, joissa laajennettiin tajuntaa meditoimalla ja harrastamalla spiritismiä. Af Klint alkoi kuvittaa näkymätöntä. kertoo Müller-Westermann.

Af Klint joutui sekä avaamaan uusia maailmoja mielessään että sulkemaan avaamansa ovet julkisuudelta.

Ensimmäinen maalaussarja oli nimeltään Maalauksia temppelille vuosina 1906–1915. Hilma af Klintin abstrakteissa maalauksissa risteilevät erilaiset henkiset suuntaukset, antroposofia ja kristinusko, buddhalaisuus, panteismi. Hän tutkaili evoluutioita ja maailmojen syntyä. Osa maalauksia oli itämaisen mandalan muodossa, osassa on teräviä geometrisiä, osassa orgaanisempia muotoja.

Hilma af Klint ei itse kuitenkaan edustanut mitään suuntausta tai julistanut sanomaa, muistuttaa Iris Müller-Westermann.
Hänen maalauksensa ovat avoimia. Ne kysyvät ja pohtivat.
Väreissä keltainen on maskuliininen ja sininen feminiininen ilmaus. Af Klint käytti myös kirkasta punaista ja toisaalta murrettuja sävyjä. Osa maalauksista on liki kolme metriä korkeita.

Sata vuotta sitten Hilma af Klint maalasi tulevaisuutta varten ja se tulevaisuus on käsillä nyt, sanoo Müller-Westermann.

.. kukat .. Ehkä luonnon kuvaaminen sellaisena kuin se on, johti ajatukseen, että todellisuuden takana on jotain lisää, jotain, jota emme voi nähdä.
Perhe oli kotoisin Mälarenjärven saaresta ja omisti saaressa kaksi pientä maatilaa.

Klintin abstrakteja maalauksia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hilma_af_Klint
https://taidehalli.fi/events/hilma-af-klint/
https://areena.yle.fi/1-50340200
https://yle.fi/uutiset/3-7413897 (Päivi Puukka, juttu Klintistä)

 

 

SATUNNAISIA POIMINTOJA SIELTÄ TÄÄLTÄ...

Jorma Hautala, HS 20.1.2021:

Maalauksen pitää tarjota voimakasta tunne-energiaa - vaikka tyyli olisi rationaalinen, geometrinen abstraktio, konstruktivismi. Jännite, henkinen sisältö.
Bauhaus, absrakti, moderni, tila, ikkuna toiseen todellisuuteen
Psykogeometrinen koulukunta Virossa. (Vertaa Hilma af Klint)
Rytmi, muoto, värikentät, harmonia.
Myytit - dynamiikka ja energia) - valo

Emma Taulo: Kalevalan luuserisankarit vai sittenkin: kykeneviä uusiutumaan ja selviytymään
Tiina Piilola: Kalevalan naiset

Lönnströmin museo, Rauma
https://yle.fi/uutiset/3-11688434
Nastja Säde Rönkön Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child eli selviytymisopas maailmanlopun lapselle.
Mikä olisi pelastamisen arvoista ja mitkä asiat me haluamme muistaa ja oppia voidaksemme välittää ne tuleville sukupolville, taiteilija Rönkkö kuvailee.
Projektin tavoite on pohtia, luoda ja unelmoida keinoja ja tapoja, joilla selviydymme fyysisistä, henkisistä ja tunteen tasolla tapahtuvista muutoksista. Vaikka teoksen konteksti ja tematiikka liittyvät tulevaisuuteen, tehdään teos loppujen lopuksi meille, jotka elämme tässä hetkessä ja ajassa.
Haluamme museona osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nostaa esiin ajankohtaisia aiheita. Pyrimme toteuttamaan projekteja, jotka vaikuttavat pysyvästi ihmisten ajatteluun ja tapaan kokea maailmaa, sanoo taidemuseon johtaja Elina Alkio.

Zaida Bergroth
https://yle.fi/uutiset/3-11676799

Äidiltä (Marjatta Tapiola) olen oppinut, että omalle työlleen pitää antaa arvoa. Ettei pienentele tekemisiään.
( Zaidan isosisko Aina Bergroth, dramaturgina ja kirjailijana työskentelevä. Tyttöjen isä on lääkäri Ville Bergroth. Vanhemmat erosivat. Siskokset asuivat suurimman osan ajastaan äitinsä Marjatta Tapiolan kanssa Helsingin Töölössä ja myöhemmin Katajanokalla. )

* *

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/12/04/anna-elina-lyytikainen-ohjaa-kasikirjoittaa-ja-nayttelee-teatteri-avaa-ovia

Anna-Elina Lyytikäinen, pieni pellavapäinen papintytär Kuopiosta, osoitti jo varhain määrätietoisuutta kohdatessaan asioita, jotka kiinnostivat, koskivatpa ne sitten lastentarhan esityksiä tai teatterikouluun pyrkimistä kesken lukion. Teatteriin hänen tiensä veikin. Anna-Elina Lyytikäisestä tuli näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja.
Nuo kesät Väinö Linnan rankkojenkin tekstien parissa olivat merkittäviä myös nuoren näyttelijän henkiselle kasvulle. Tänä Väinö Linnan 100-vuotissyntymävuonna Lyytikäinen muistaakin Linnaa lämmöllä.
---
Tämä kummallinen mies keksi kymmeniä sanoja, joita sinäkin käytät päivittäin – ilman häntä Tolkienin maailmankuulu fantasiaklassikko olisi voinut jäädä syntymättä
Savitaipaleella 1.12.1820 syntynyt Europaeus toi suomen kieleen yli 200 sanaa ja Kalevalaan yhden sen tunnetuimmista henkilöistä.
https://www.porvoo.fi/porvoon-kaupungin-vuoden-2020-kulttuuri-ja-liikuntapalkinnot
Ylva Holländer on monin tavoin edistänyt taiteen esiintuomista kotikaupungissaan. Hän on keskeisesti osallistunut Porvoon Taiteilijaseuran toimintaan ja vaikuttanut muun muassa siihen, että mediataiteen tila Galleria Fikka avattiin osana Porvoon Taidehallia 2019. Galleria Katu ja katutaide Mannerheiminkadun sillan alla syntyivät Holländerin aloitteesta kolme vuotta sitten. Holländer on lisäksi Porvoon taidekoulun opettajana inspiroinut lukuisia lapsia ja nuoria. 

CAMUS

In philosophy, "the Absurd" refers to the conflict between the human tendency to seek inherent value and meaning in life, and the human inability to find any in a purposeless, meaningless or chaotic and irrational universe.[1] The universe and the human mind do not each separately cause the Absurd, but rather, the Absurd arises by the contradictory nature of the two existing simultaneously.
The absurdist philosopher Albert Camus stated that individuals should embrace the absurd condition of human existence.
Absurdism shares some concepts, and a common theoretical template, with existentialism and nihilism. It has its origins in the work of the 19th-century Danish philosopher Søren Kierkegaard, who chose to confront the crisis that humans face with the Absurd by developing his own existentialist philosophy.[2] Absurdism as a belief system was born of the European existentialist movement that ensued, specifically when Camus rejected certain aspects of that philosophical line of thought[3] and published his essay The Myth of Sisyphus. The aftermath of World War II provided the social environment that stimulated absurdist views and allowed for their popular development, especially in the devastated country of France.
Sisyfos, kuva sivulla Absurdism
Camus himself passionately worked to counter nihilism, as he explained in his essay "The Rebel," while he also categorically rejected the label of "existentialist" in his essay "Enigma" and in the compilation The Lyrical and Critical Essays of Albert Camus, though he was, and still is, often broadly characterized by others as an existentialist.[9] Both existentialism and absurdism entail consideration of the practical applications of becoming conscious of the truth of existential nihilism: i.e., how a driven seeker of meaning should act when suddenly confronted with the seeming concealment, or downright absence, of meaning in the universe. Camus's own understanding of the world (e.g., "a benign indifference", in The Stranger), and every vision he had for its progress,[example needed] however, sets him apart from the general existentialist trend.

Kylmän sodan aikana Camus syrjäytyi Ranskan älymystön keskuudesta. Algerian sotaan hän omaksui maltillisen kannan, ja hänestä tuli epäsuosittu niin Ranskassa kuin Algeriassakin. Hän muokkasi muiden teoksia teatteriin (mm. Pedro Calderón, Fjodor Dostojevski, William Faulkner).

Omaa testiä Camus-lähtöisesti: Kapinoin, olen siis olemassa

Boko Haramin pommivöllä vyötetty nainen kieltäytyy laukaisemasta pommia kun näkee surmattavien tyttöjen joukossa oman lapsensa.

Algerian vapaussodassa Camus kieltäytyy asettumasta kummankaan osapuolen - Ranska tai Algeria - koska raitiovaunussa, joka kumpi tahansa osapuoli aikoo räjäyttää, saattaa istua hänen oma äitinsä. Vestöstä osa hylättiin.

Hylkään kumouksen joka hylkää omia lapsiaan. Neuvostoliitto ei oikeasti välittänyt Algerian ihmisistä. .. rokotus aatetta vastaan. Camus käänsi selkänsä. Mikä tahansa kumous ei käy.

Camus asettui totalitarismia vastaan, ilmenipä sitä missä tahansa ja millä perusteilla tahansa.

Camus erotti sodan ja inhimillisyyden. Hän kirjoitti kirjeet kuvitteelliselle saksalaiselle, ojensi käden.

Kapinoin, olen siis olemassa. Arabikevät, Hong Kong.

En valitse puolta. Ymmärrän molempia. Pedagogisesti...

Kaikki nuo ovat luonnehdintoja Nobel-palkitun Albert Camus’n tavasta suhtautua maailmaan, tavasta toimia.

Kuinka ihmeessä, Eurooppa on saanut kaksi innostavinta ajattelijaa Algeriasta. Toinen on Camus. Toinen on Jacques Ranciere.

Eurooppalainen hölinäelämä ei tuota olojen yläpuolelle yltävää näkemystä, ajattelua, toimintaa. Tuhoisinta on talouslähtöinen elvytys jota EKP ja EU juuri nyt hölöttävät.

Viis Sartresta, sanoi amerikkalainen kirjailija .. kääntyen Camus’n puoleen.

****

Tilaisuuden avaa SFY:n rahastonhoitaja FM Päivi Seppälä (HY). Alustajat ovat PhD Markus Eronen (Groningenin yliopisto) ja VTT Sanna Tirkkonen (JY / HY / Heidelbergin yliopistosairaala).
Tapahtuman kahdessa alustuksessa lähestytään mielenterveysongelmia tieteenfilosofian ja fenomenologian näkökulmista.
Valtaosa mielenterveyden häiriöiden tutkimuksesta on keskittynyt geeni- tai aivotutkimukseen, mutta merkittävät edistysaskeleet antavat odottaa itseään. Markus Eronen puolustaa esitelmässään pluralismia tuoden esille, että monimutkaisten ilmiöiden selittäminen ja ymmärtäminen vaatii käytännössä aina monia eri selitystasoja. Hän painottaa, että myös niiden, jotka pitävät mielenterveyden häiriöitä puhtaasti aivosairauksina, tulisi hyväksyä ylempien selitystasojen (esim. psykologia, sosiaalinen konteksti) käytännön tärkeys.
Fenomenologiset lähestymistavat puolestaan erottavat kysymyksenasettelunsa ilmiöiden kausaalisesta selittämisestä ja pyrkivät ymmärtämään mielenterveysongelmien kokemista. Puheenvuorossaan Sanna Tirkkonen kertoo psykopatologioiden fenomenologisesta tutkimuksesta ja filosofisten käsitteistöjen avulla kehitetyistä menetelmistä, joiden tavoitteena on kokemusmaailmojen parempi ymmärtäminen.

kuutele myös pod Tiedeklubi 29.4.2020
uteliaisuus, mitä miten lukevat