Turpa kiinni, sano eduskunta


Eduskunnan innovatiivisin edustaja on Jacob Söderman. Ei aavistanut, minkä poliittisen innovaation keksi, kun päätti puheensa perustuslaista sanoihin "turpa kiinni" (puhe alempana).

Turvan kiinnikuronta onkin seuraavan eduskunnan tärkein tehtävä. Näin siksi, että Suomessa on turvavaje. Vajeen olemassaolon todisti "Perusturvan riittävyyden arviointiraportti".

Raportti kylläkin puhuu köyhyysvajeesta. Tarkoittaako vaje sitä että köyhyyttä on Suomessa liian vähän? Vai tarkoittaako vaje sitä, että yksittäinen ihminen on köyhyytensä takia vajeinen? Ja jos on, niin millä tavalla? Ovatko tulot alle köyhyyden vai köyhyys yli tulojen? Selvityksen tehneet tutkijat, selittäkää meille.

Vuosi sitten VM opetti kestävyysvajetta. Vajeita onkin lennähtänyt kuin muuttolintuja keväällä. Myös kestävyysvajeen käsite oli vaikea. Ehkä VM tarkoitti kestävyysvajeella sitä että köyhyys ei ole riittävän kestävää. Näin köyhyys- ja kestävyysvaje olisivat saman ilmiön eri tulokulmia.

Myös "riittävän" käsite on veikeä, vaikka sana on perustuslaissa ja lain pitäisi olla kaikille sama ja ymmärrettävä. Köyhyysvajeinen ymmärtää ?riittävällä? sitä että riittää elämiseen. Mutta näin se ei ole. "Riittävä" tarkoittaa sitä että kansa on riittävän hiljaa, pitää turpansa kiinni eikä nouse kapinaan. Se riittää.

Mainittu perusturvaselvitys ei luonut vain uusia sanoja, vaan löysi uuden ihmisluokan: "perusturvan varassa eläjät". Rodullisesti puhtaita on Suomessa 150 000. Vähintään puoliverisiä eli mestitsejä on lähes puoli miljoonaa.

Monikulttuurisuutta lisäävä uusi rotu onkin tervetullut. Outoa on se, että valtion selvityksen mukaan perusturvalla ei elä. Kuinka "perusturvalla elävät" siis elävät? (Todentamaton hypoteesi: ovat sulkeneet turpansa). Asian selvittäminen jää seuraavalle eduskunnalle. Sille selvittely sopiikin hyvin, koska se työllistää. Vaalikaudessa eduskunta käsittelee kymmenittäin selontekoja, niistä on kiva rupatella.

Perusturva-rodun siivittämänä eduskuntaan nousee vaaleissa uusi ryhmä: perusturvat. Vaalien jälkeen puhemies Katainen jakaa ryhmäpuheenvuoroja näin: "edustaja Menninkäinen, perusturpien eduskuntaryhmä". Jörn Donner, joka väen väkisin vei ikäpuhemiehen manttelin Jacob Södermanilta, heittää välihuudon: "turvat kiinni".

Mutta ei arvaa Jörn, kuinka oikeassa on. Turvan kiinniotto nimittäin on eduskunnan oikeutuksen (legimiteetin) ehdollistaja, kuuluuhan maassa noudattaa perustuslakia. Ellei perusturva ole riittävä, eduskunta on vietävä valtakunnan oikeuteen.

* * *

Jacob Södermanin puhe perustuslaista eduskunnassa 1.3.2011:

Arvoisa puhemies! Täällä ministeri Brax aivan oikein totesi, että tämän esityksen alkujuuri on peruslakivaliokunnassa ja sen arvostelussa nykyisen lainsäädännön huonoon toimintaan eräissä kohdin ja nimenomaan tämän suhteellisuuden kohdalla. Kun valiokunnassa nyt käsiteltiin tätä kysymystä ja erityisesti äänikynnystä, niin asiantuntijat olivat erittäin kriittisiä ja meille tuli sitten semmoinen tunne, että pitäisi muuttaa tätä äänikynnystä. Puheenjohtaja kysyi lupaa ministeriltä, joka neuvotteli hallituksessa, ja sitten ilmoitti, ettei saa muuttaa mitään, jonka nyt täällä myös ed. Kalli vahvisti.

Minä olisin kysynyt ihan ystävällisesti, onko tämä nyt teidän käsityksenne parlamentarismista, että joku valiokunta lähes yksimielisesti asiantuntijoiden lausuntojen perusteella haluaa muuttaa lain ja sitten tulee vastaukseksi, että ?on sovittu, turpa kiinni.? Onko se parlamentarismia? (puhe päättyy)


Eduskunnan keskustelu perustuslaista 1.3.2011
Perusturvan riittävyyden arviointiraportti