proosaversio, ole hyvä

Epätoivon runoilija

Otin haasteen josta en selviä
Calvino kehotti kirjoittamaan kevyesti
miten kirjoittaa kevyesti
kun aiheena on valtion tilinpäätöskertomus?
Mietelmiä, fragmentteja kuten Joubert
saisiko joku oivalluksia
ei, annan periksi, sorrun voltairen raskauteen.
luotan siihen, että postmoderni, janna tai muu,
kääntyy neuvoineen puoleeni
viimeinen coitukseni: runomuoto.

Valtionarratismi

Miten valtio on löytänyt sisältään kertojan?
Näin se meni:
kukin ministeriö lausuu maan kannalta jotain erityisen tärkeää.
Sitten valtion neuvosto kokoontuu
Tarja ja Mari, presidentti ja hallintoministeri
allekirjoittavat parikiloisen
painavaa tekstiä, huomaatte.
Lopuksi lausuu eduskunta, mietittyään asiaa syksyn.

Valtiollista narratismia, sanoisi kirjallisuustutkija
ei tule sanasta narrata
vaan sanasta kertoa. Narratiivi.
Elämme kertomusten aikaa.
akatemialla tutkimusohjelma, narraatiosta
keskiaika kului antiikin kertomusten kommentoinnissa,
kai meilläkin on oikeus kommentoida valtion kertomusta.

Jos arkuus yllättää, haemme rohkaisua Antilta (Chydenius)
iltatöinään kirjoitti pari pamflettia, vaati:
valtion salat avattava muillekin kuin Tukholman vihityille
joen kansalle oikeus myydä tervansa itse
- aukeni kirjat Tukholmassa, tapulit Pohjanmaalla
miksi odottaisimme, että meille annetaan mahdollisuus vaikuttaa
otamme mallia Antista
myymme tervamme itse
sanomme valtion finansseista ja sen johtajista mitä sanottava on.

Valtioekonomia

Miksi ne kutsuvat sitä valtion tilinpäätöskertomukseksi?
valtio, onko se siis tili?
satoja vuosia viisaat pohtivat valtion käsitettä
lopulta näin yksinkertainen:
tili, siinä kaikki
narratiivin ansaitseva
- faktaa vai fiktiota, kysyisi Yle
totuus kulkee piilossa
valta, hiljaa hivuttaen
valtiosta tehdään ekonomiaa.


Vaikuttavaa

Valtiolla kaikki on nykyään vaikuttavaa.
palatsin hiljaisuudessa kirjoittivat lain:
yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja toiminnallinen tulos - yksinkertaista
Valtion vaikuttavuustarkastajat kiertävät maata, arvioivat
Venäjällä kiersivät laskemassa kuolleita sieluja.
nyt ei puhuta kuolleista sieluista vaan syrjäytyneistä
kieli modernisoituu.

Kansanedustajat kysyvät mitä heille tarjotaan:
"mikä on tulos, kuinka vaikuttanut".
Miksi tällaisia kertomuksia laaditaan
miksi ne myydään eduskunnalle
reunahuomautusten tekoa varten?

Yli puolet kansasta ei usko voivansa vaikuttaa
valtioon ja sen talouteen.
Onhan tämäkin vaikuttavuusongelma
kerrottavaksi asti, narratiivi
miksi laki kulkee vain toisinpäin?
mihin valtio-oppi on kadonnut?


Valtion mielenlaatu, vino hymy

Ihmisiä ylhäältä katsova mielenlaatu, ylimieli
levisi valtion johtoon ja hallintoon
kutsuvat kehittämishankkeiksi
kun yksi loppuu niin kolme alkaa
arvioivat, vaikuttavat, johtavat, palkitsevat
itseänsä muistavat, kuun viidestoista, palkkapäivä
poistavat tarpeettomat, vajaakunnot, kelvottomat

Kuuroja ovat virkamiehet, ekonomistit
lukevat toistensa tekstejä,
muuhun ei ole tarvetta
jos esiintyvät televisiossa tai kohtaavat kansalaisen,
suupieli on vinossa hymyssä, kaikkea ei sanota
mikot ja jaakot, stakes ja vatt, pat
riittää kun työelämän keskiluokka pysyy tyytyväisenä
veronalennukset 2,7 miljardia, ansiotulovähennys
köyhien varalta laaditaan sosiaalisen suojelun suunnitelma
eu koordinoi, vapaasti.

Valtio ja valtiontalous, irronnut meistä
onko valtio erillinen olio
eikö valtio ole meissä
samalla tavalla kuin Jumala on kaikkialla
sinussa ja minussa?

Intialainen Vandana Shiva kutsui kasvua ja bkt:tä
keksityiksi rakennelmiksi.
Rakennelmistaan valtio kertoo
eduskunta kommentoi.

Sulkeumat

Historiassa on ollut pitkiä jaksoja, jolloin
kansojen elämää on kahlinnut sulkeutuva ajattelu
on myös kausia, jolloin sulkeumat ovat revenneet.
Vaikuttavuus ja tuloksellisuus - tämän päivän sulkeumat
sellainen tuhoaa mielikuvituksen, maailman kuvittelun,
kelouttaa rakenteet, kuolettaa politiikan.

Taidehallin So What -näyttelyssään
taiteilija puhalsi taulunsa mustaksi kivihiilipölyllä
maailma tyhjenee ajattelusta, mustuu, katoaa mieli.

Meidät ohennetaan tilin kulueriksi, tuottoeriksi, tase-eriksi
kansakunnan elämä avautuu ja sulkeutuu ikkunana, joka on tilinpito.

Esteettinen valtio

Ekonomistinen maailmankuva ei kysy olemisen mieltä.

Schillerin kirjeet esteettisestä valtiosta ja kasvatuksesta
- aivan, miksi meillä on talousvaltio
pyydämme kertomuksen esteettisen valtion toiminnasta
kertomus ylistääivaltion kauneutta
valtiosihteerin ansiota on, kauneus
metsät palautetaan ainekseksi kauneuden vaalintaan, maisemoiksi
metsälait kumotaan, neuvonta lopetetaan
yhdyskuntien kaavoituksesta luovutaan
sanoohan jo sanakin: kaavoitus kaavoittaa
annetaan ihmisten hajautua ympäri maata
vaalimaan ympäristöä, ryhtymään maa- ja vesitaiteilijoiksi
monta muutakin asiaa esteettisen valtion kertomuksessa kuuluu mainita
kertomus olisi itsessään runoteos, jopa runomuotoinen
Lucretius ja Vergilius saavat kilpailijan.

Valtion ylimieli tuhoaa olemisen runouden.

Maailman kuva

Maailmantalouden myönteinen kehitys. Talouden kasvu. Vakaus. Tasapaino. Terve pohja. Vahva perusta. Verotulojen kasvu. Kulutuksen kasvu. Automaattiset vakauttajat. Työmarkkinoiden sopeutusmekanismit. Liikkumavara. Aktiviteetti ja tulonmuodostus. Kestävyys. Veropohjan säilyttäminen. Pääoma-arvo. Käyttöaste. Luottamus. Kannustava. Vaikuttavuus. Toiminnallinen tuloksellisuus. Johtajiin panostaminen. Hekuma. Maalari maalasi talon.


Vaikuttava veropolitiikka

Teidän piti kertoa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta
veronalennusten 2,7 mrd eurovaikutukset eri ihmisille
tästä te ette kerro, miksi te vaikenette
veropolitiikka on ollut onnistunutta ja vaikuttavaa, kehutte vuolaasti
luksusasuntoja, -autoja, -veneitä, -kartanoita ilmaantuu tänne ja tuonne
muinaisessa Roomassa orjakapinat olivat rajuja
uhaten ajoittain Rooman olemassaoloa
sekin vaikutti, historian kulkuun.


Ei mistään syntynyt

"Talouskehitystä on leimannut muutamien yritysten poikkeuksellisen hyvä kehitys. Eräiden yritysten voimakkaaseen kasvuun liittyen kansantalouden voimavarat ovat kohdentuneet uudelleen tuottavampiin toimipaikkoihin."
1990-luvun lama, johon moni sairastui ja kuoli
yhtäkkiä vain oli, ei mistään syntynyt
seikkailupolitiikkaa.

Vuoto on tilkittävä

"Kasvuun ja tehokkuuteen tähtäävät toimet yleensä kehittävät keskuksia,
syrjäseuduille valuva hyöty jää pienemmäksi, ylisuuria odotuksia rakennerahastojen suhteen."
Valunta on tilkittävä
lisää varoja tuotekehitykseen
parempia siteitä, innovation.

Virtanen sanoi

Valtion sosiaalinen pohja kapenee
sidontaa: työmarkkinatuki, matalapalkkatuki.
Ihmisiä vetäytyy, sairastelee, syrjäytyy, juopottuu
- teitä ei tarvita, menkää muualle, sanoi Erkki Virtanen, TEM.


Valtio syöttää soopaa

"Kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia ja kalavesien tila on edelleen hyvä."
Havainto kertoo muuta:
järvet toisensa jälkeen tuhoutumassa
täyttyy kortteikolla, turpeella, kasvaa umpeen, suoliejua
metsäteollisuus ojitutti suot, valtion kautta maksatettiin
nyt valtio kehuu: kalavesien tila on hyvä. Valhe.
Savossa on lopetettu kalakukkojen valmistus
kun ei saada kaloja, merien levälautat
padotut joet, tuhotut jokilaaksot, hävitetyt vaelluskalat.
Valtio syöttää soopaa. Tilinpäätöskertomus eduskunnalle.

Lausutaan, mitä tahansa.
Valtioneuvostossa controlleri seuraa
valtion kertomukseen syötetään oikeita tietoja.

Vauraudesta iloitsevat

Ihmisen mieli, työn mieli, eriarvoisuuden kasvu
kustannuseriä, ei muuta
syrjäytyneen kustannus miljoona euroa
terveyskeskus: tilataan, tuotatetaan, maksatetaan
STM strategioi, talouden elinvoima
työterveyden toimivuus ja laatu taataan, on ilmaista, ei maksateta
työssäkäyvien vauraudesta iloitsevat Sinnemäki ja Vanhanen.

Meidän arvo

"Valtion henkilöstön arvo on 52,8 mrd. euroa."
Kuinkahan arvomme lasketaan
laulussa tiedettiin: arvon mekin ansaitsemme
olemme ansainneet 4,3 mrd. euroa, se on palkkasummamme vuodessa.
me ansaitsemme arvomme 12 vuodessa!
Entä sen jälkeen, pitäisikö meidät heittää pois,
koska meissä ei ole ansaittavaa arvoa jäljellä
tai meihin ei uutta arvoa mahdu
miten päin asia pitää ajatella?
Valtion tuottavuusohjelma on vaatimaton
kaksi kolmasosaa henkilöstöstä poistettava epäkuranttina, arvonsa ansainneena
24 arvotonta vuotta.
Perustaisimme toiminimen
kas ettei valtion yrittäjyysohjelma tätä keksinyt.

Hekuma

"Vaativien asiantuntijatehtävien arvostuksen tulee olla korkea palkkauksellisesti, vaikka ne eivät rinnastuisikaan ylimmän johdon tehtäviin organisaatiohierarkioissa".
Valtiollista muotoilua, innovointia
oikea muoto valtiolle, suippo
HEKUMA-ryhmä, hekumaa valtion johtajistoon
stailausta, sailas, kiviniemi: johdon palkat eivät takaa laatua, uusi noste nyt.

Kertomus: "valtion kehittämishankkeet heikentävät väliaikaisesti työtyytyväisyyttä."
Kun kansakuntaa luotiin, kauan sitten
puhuttiin kaikkien mukaan saamisesta.
Erkki Virtanen: emme tarvitse teitä.

Kertomus: "henkisten voimavarojen hallinta"
Me olemme voimavara, meitä hallitaan
maaorjuus Venäjällä lakkautettiin 1861.

Valtion tuottavuusohjelma

Jengi ulos, johtajien palkat ylös, yhtälö toimii
tätä kutsutaan kilpailukykyiseksi palkkapolitiikaksi.
Metodi kehitettiin eduskunnan hallinnossa
vaikka soveltaminen vaatiikin kvantitatiivisia kykyjä:
ensin tulee vähentää, sitten vasta kohdentaa.
Eduskunnassa metodia on sovellettu taidokkaasti
näkyy ihmisten ilmeistä, heidän ruokaillessaan.

Laskekaa DEA

Valtiolta pois palkollinen, säästö 2000
Valtiolta pois johtaja, säästö 20000
kymmenkertainen vaikuttavuusero.
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Sailas ja Ilmakunnas
tehkää säästöanalyysi, laskekaa DEA.


Miksi valtio juottaa viinaa

Miksi valtio juottaa kansalle viinaa?
Juopottelusta valtio saa miljardi euroa veroja vuodessa.
Ilman tuota miljardia ei olisi voitu pienentää
suurituloisten tuloveroa, ylläpitää johtavien virkamiesten palkkatasoa,
jouduttaisiin leikkaamaan Tekesin ilmaistukea yrityksille.
Siinä menisi jo innovaatiokin.
Juokaa siis viinaa, kansa.

Rapulakansa pysyy kopperoissaan
on helppo hallita
työterveyslääkäri pani asian merkille.

Valtion negatiivinen arvo

Valtion oma pääoma 14 miljardia euroa negatiivinen.
Liikemiehen vinkki: myykää valtio meille, kansalaisille, eurolla
pääsette eroon negatiivisesta arvostanne
me ostajat köyhdymme
henkisesti me rikastumme
pääsemme eroon valtiosta ja valtion kertomuksista
kertojista ja tarkastajista.

Syrjäytyneen arvo, ajatuskoe

Syrjäytyneen ihmisen kustannus yhteiskunnalle miljoona euroa, miinusta
tiedon vahvisti tarkastusvirasto.
Onko syrjäytyneet aktivoitu valtion taseeseen?
oma pääoma olisi enemmän miinuksella.
Tarkastajan arvo miljoona euroa, tai viisi, miten laskemme, plussaa
tarkastajan ja syrjäytyneen arvojen ero: ehkä 6 miljoonaa euroa
montako syrjäytynyttä on otettava päästäksemme tarkastajan arvoon?
- negatiivisia arvoja summaamalla positiiviseen lukuun?
asia jääköön Akatemian ratkaistavaksi
kyseessä on inversio-ongelma
edettävä lopusta alkuun, ilmiöstä syyhyn
mutta mistä me tiedämme miten ihminen syrjäytyi?

Tarkastajan virat, satoja, ripoteltuna valtiolle
virat lakkauttamalla säästämme summan,
jolla ostamme syrjäytyneet pois yhteiskunnasta
pääsemme eroon kustannustaakasta.
Tämä on lopullinen ratkaisu
ilmaisu omaksuttiin 30-luvulla Saksassa.

Ajatuskokeemme oli vaikuttava.
Ilman kokeilevaa ajattelua ei Einstein olisi keksinyt suhteellisuusteoriaa:
miltä tuntuisi istua valonsäteen kyydissä?
Istuisipa valtion johtajisto valonsäteen kyytiin
vaikuttavuusavaruus näyttäytyisi
litteänä, kaarevana, vääristyneenä, yksisuuntaisena,
mekaanisena, absoluuttisena, suhteellisena, vaikea tietää?
Niin on valtion tulosavaruus meille annettu:
pisteytystä, mittausta, tasoeroja, hierarkiaa, suipotusta
avaruuden laella istuvat valtion kertojat
tarkkailevat tiedon kulkua avaruuksien halki.
Planeetoillaan, koivujen alla, tekevät työtä suorittajat.
Olis perjantai ja kahvit sais, haaveili Viita.

Tietämisen valvojat

Tutkijakouluja on 119, niissä on 51 koordinaattoria.
Valtio tietää, mitä tutkijat puuhaavat, mitä eivät puuhaa
mitä heidän ei anneta puuhata
tulee tutkimus koordinoiduksi.
Oli aika jolloin tieteen vapaus oli turvattu, perustuslailla.

Suoja köyhtymistä vastaan

Poliittinen valta on kaupungeissa
eduskunta valitaan kaistaleelta
kansakuntaa ei ole, yhteiskunta on jakokunta
elämänmuoto, asumismuoto, työelämä, kaikki yhdenmukaistetaan,
valvotaan, pakotetaan, kannustetaan, ehkäistään.
Vandana Shiva katsoi asiaa toisin:
monimuotoisuus, kulttuurien kirjo, paikallistaloudet, alkuperäisväestöt
ovat suoja köyhtymistä ja ympäristömuutoksia vastaan.

Länsimainen kastilaitos

Valtion sosiaalinen pohja kapenee, suipottuu
"toisinajattelu ja pahoinvointi on väliaikaista", kuolevaiset häviävät instituutioille.
Sosiaaliturva, perusturva, ansioturva, vähimmäisturva, kannustavuus
hierarkisiin rakenteisiin sitovia, kastilaitos.
Koheesio, luottamus, sosiaalinen pääoma, hyvinvointi, yhteisöt, järjestöt
- tätä puhetta valtio suosii peittääkseen hierarkian.
Ihmiset katoavat
katoamisen havaitsi eduskunta, työelämävaliokunta
käski etsimään kadonneet.

Ontologinen ja epistemologinen käänne

Taiteen ja filosofian kautta kysyminen suljetaan pois.
Ontologinen ja epistemologinen käänne
elämän muoto, kulttuuri uusiutuu taiteen ja filosofian kautta
tietoarkkitehtuurin rakenteistuminen, toisin
itsemääritteinen elämä.

Taide tunnistaa tyhjän
(lähteenä Hanna Johanssonin kirjoitus Tyhjentämisen eleitä. Esittävän kuvan kielto, visuaalinen kulttuuri ja nykytaide. Teoksessa Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja.

Taiteessa kuvan totuudenmukaisuus ja läpinäkyvyys kiistetään
representaation kritiikki (kertomuksen kuva maailmasta).
Taide kysyy, mitä jää näkymättömäksi
(syrjäytyneet, marginaalit, tarpeettomat, ylijäämät).
Taide kysyy omia olemassaolon ehtojaan
(niin mekin alamme kysyä).
On tutkittava näkemisen ehtoja. Musta neliö, mielen tyhjentyminen.
Tyhjyyden luovuus, hiljaiset alueet vapauden alueina (juna, taide).
Yleisölle mahdollisuus tulla luovaksi ei-minkään edessä
(hieno oivallus, vetäytymisessä on mieltä).
Avata tekeminen ympäristöön ja jokapäiväiseen maailmaan.
Ympäristöön laajentuneet, väliaikaiset tapahtumat hajottavat
ajallisesti ja tilallisesti yhtenäisen teoksen
(Einstein hylkäsi absoluuttisen avaruuden,
me hylkäämme yhdenmukaistavan valtion
).
Taiteesta on tullut virtaavaa, paikkasidonnaista ja poispyyhkiytyvää.
Se toteutuu sosiaalisissa, poliittisissa prosesseissa, yksilöiden välillä ja yhteisöissä.
Taide on toimintaa, se tapahtuu.
Objektin ja kuvan sijasta taiteessa laitetaan alulle kohtaamisia (blogit, netti).
Taide avautuu maailmassa olemisen kysymykseen
(valtio toimii toisin, sulkee, syrjäyttää tarpeettomat).
Oleminen omana mahdollisuutenaan
(emme tunnusta työmarkkinoita).
Taiteen tuottamat vaikutukset toteutetaan jatkuvana tulemisen tapahtumana
pikemmin kuin asetetaan esille kuvana.

Elämä on vaalimista
(poimintoja Anne-Mari Forssin kirjasta Paikan estetiikka: eletyn ja koetun fenomenologiaa)

Vaaliminen sallii olioiden olla olioita
Ymmärtäminen, virittyneisyys avaa maailman.
Olemista tulee vaalia olemuksessaan, paimentaa.
Asumisen runous riuhtaisee ihmiset irti maasta.
Ihmiset asuvat runollisesti maan päällä tähyillen taivaallista.
Marginaalisilla käytännöillä on pelastava voima.
Laskelmoiva ajattelu ylitetään.
Liike paikan ja paikattomuuden välillä näyttäytyy meille
merkittävänä osana ihmisyyttämme ja identiteettiämme.
Tämän vuoksi on tärkeää yhä ajatella.

Kalkylointi ja olemisen mieli
(
lähteenä Mikko Jorosen artikkeli Globalisaation teknologinen mieli - planetaarisen aikakauden ontologiset mahdollisuusehdot. Teoksessa Paikka, kaupunki, valtio. Ihmismaantieteen perspektiivejä.)

Länsimaisen metafysiikan moderni muoto on
kalkyloiva ymmärtäminen.
yrittää kieltää ontologisten perustojen olemassaolon.
Päämäärät ja suunta ovat kadonneet, jumala kuollut.
olevat, myös ihminen muuttuvat varannoksi,
jota hyödynnetään mihin tahansa.
Joustavus, tehokkuus, laskennallisuus, kasvu, kehitys,
optimointi, kilpailukykyisyys, kulutus,
päämääräistäminen ja ennustettavuus.
Järjestäminen järjestämisen itsensä vuoksi.
olevien saatavilla olevuus
hallinnanalaiseksi ohjaaminen.
(työmarkkinatukiuudistus, sosiaaliturvan kannustavuus)
Ei tilaa erilaisuutta ja toiseutta kunnioittavalle,
paikallisia mahdollisuuksia viljelevälle,
osaluonteisia tai tilapäisiä erikoisuuksia ja
yksityiskohtia tunnistavalle dialogiselle avoimuudelle.
Itseään optimoiva organisointi.

Valtion kertomus, ohjaa hallinnalaiseksi.

Aika palaa

Järjestelmän riski tulee alhaalta, perusta pettää.
Orjakapinoiden aika palaa kuten metsät Kreikassa.


Käytettyjä lähteitä:

Calvino Italo. Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle.

Forss Anne-Mari 2007. Paikan estetiikka: eletyn ja koetun fenomenologiaa.

Johansson Hanna 2007. Tyhjentämisen eleitä. Esittävän kuvan kielto, visuaalinen kulttuuri ja nykytaide. Teoksessa Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja.

Joronen Mikko 2006. Globalisaation teknologinen mieli - planetaarisen aikakauden ontologiset mahdollisuusehdot. Teoksessa Paikka, kaupunki, valtio. Ihmismaantieteen perspektiivejä.

Joubert Joseph. Mitä ajattelen. Merkintöjä vuosilta 1774-1824. Suomeksi 2007.

Shiva Vandana. Biodiversiteetti on aitoa pääomaa. Helsingin sanomat 21.7.2007.

Valtion tilinpäätöskertomus 2006.