Eduskunnan tarkastusvaliokunta sekä Berner, Hautala, Jäätteenmäki

 

Tiistaina 13.9. eduskunnan tarkastusvaliokunnan asialistalla on  'Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta' . Otsikosta voitaneen päätellä että esille tulee myös liikenne- ja viestintäministeriön sekä ministeri Anne Bernerin toiminta. Esityslista näkyy tästä vaikkakaan sen linkit eivät aukea yleisölle.

MIten tarkastusvaliokunta asiaa käsittelee? Miten tarkastusvaliokunta ymmärtää roolinsa ja tehtäväkuvansa?

Miten ymmärretään valtiontalouden tarkastusviraston rooli ja tehtäväkuva? Lain mukaan tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa valtion määräysvallassa olevia yhtiöitä erityisesti sen selvittämiseksi, miten valtion omistajaohjausta ja osakasvaltaa on käytetty. Tarkastusvirasto on nähnyt moitittavaa LVM:n ja ministeri Bernerin toiminnassa. Pääministeri Sipilä on käytännössä mitätöinyt VTV:n selvityksen. Eikö tilanne ole eriskummallinen ja rinnastettavissa osakeyhtiöön? VTV vastaa osakeyhtiön tilintarkastajaa lainmukaisine velvoitteineen ja vastuineen. Pääministeri vastaa yhtiön toimitusjohtajaa. Nyt tämä yhtiön palkollinen (toimitusjohtaja / pääministeri) mitätöi yhtiön tilintarkastajien (VTV, rinnaisteisesti) lausunnon. Millaisen vastuuvapauspäätöksen tekee yhtiökokous (eduskunta, rinnasteisesti)? Mitä tekee yhtiön hallitus?

Eli pääkysymys on, millaisen päätelmän tekee tarkastusvaliokunta ja eduskunta?

Tarkastusvaliokunan jäsenet (linkki):
Keskusta: Ala-Nissilä, Kiviranta, Tölli.
Kokoomus: Lehti.
Demarit: Heinäluoma, Feldt-Ranta.
Perussuomalaiset: Immonen, Juvonen, Raatikainen.
Vihreät: Mikkonen.
Kristillisdemokraatit: Räsänen.

Tamperelainen tohtori Jiri Nieminen rinnastaa (linkki) tapaukset Arctia Shipping ja Finavia, tapaukset Heidi Hautala ja Anne Berner.  Ministeri Hautalan eroa vaativat yhteen ääneen poliitikot, politiikan toimittajat ja mediatalojen päätoimittajat. Miksi nyt on hiljaisempaa? Onko laki tai muu kohtelu kaikille sama? Muistamme myös tapauksen Jäätteenmäki.

Me kansalaiset osaamme tehdä omat päätelmämme.