Ymmärtävätkö Olli Rehn, Salolainen, Zyskowicz ja muut miksi EU vihastuttaa

 

EU alistaa ihmiset välineiksi. 

Entisen EU-komissaarin ja nykyisen ministerin Olli Rehnin analyysi Brexit-äänestyksen syistä on köykäinen. Syinä Rehnin mukaan olivat "globalisaation haittapuolet" sekä "vanhemman väen subjektiivinen kokemus". Varsinkin tuo viimemainittu on typerästi yleistävä, arvionvarainen ja myös loukkaava. Kyse on "vanhemmasta väestä" ja "subjektiivisesta kokemuksesta". Oikea tietämys, viisaus ja järki on jossain toisaalla. Tämä on tyypillistä EU-väen ylimielisyyttä ja kaikkitietävyyttä. Juuri tällainen ylenkatse vieraannuttaa EU:sta ja herättää vihaa.  

Rehnin EU-lääke on "kannustava sosiaaliturva" ja "yritysten kilpailukyky". Jälleen sitä mikä EU:ssa herättää vihastusta. Tuo "kannustavuus" on samanlaista säätelyä ja byrokratiaa, minkä purkamista Rehn toisaalla vaatii lääkkeeksi.  

Olli Rehnin sanastossa vilahtaa se minkä voi sanoa olevan EU:n perusvika. EU alistaa ihmiset välineeksi. Vapaasti kupliva sivistys, yksittäisen ihmisen ja samalla Euroopan vapaus ja luovuus korvautuu Rehnin sanastossa "työntekijän osaamisella". "Osaaminen" on ennalta rajattu, karsinoitu ja määritelty, se on kapea ja typistävä käsite. Samoin "korkea koulutus" on koulutusta johonkin, ulkoa annettuun ja ennalta määriteltyyn. "Hyvin toimiva yhteiskunta" on mekaaninen kriteeri. Siinä oletetaan jokin mikä on itsessään hyvä ja oikea, se vaan pitää laittaa "toimimaan hyvin".

EU-puhe kaikkinensa, EU:n ideologia, EU:n "arvot" ja "peruskivi", joista Sauli Niinistö yliolkaisesti puhuu, huokuvat ihmisiä alistavaa, välineeksi typistävää toimintatapaa. Sellaiselle voi aivan hyvin sanoa kiitos ei.

Olli Rehnin ja muun EU-väen ajattelu on hirvittävän pinnallista ja sen takia käytännössä merkityksetöntä. Se ei tuo EU:lle pelastusta, päinvastoin johtaa aina vaan syvemmälle sosiaaliseen ja henkiseen hajoamiseen. 

Rehniläisen ajattelun tilalle tarvitaan kulttuurilähtöisempää ja sitä kautta syvällisempää mietintää. Suomen nykyhallitukselta sellaista on turha odottaa.

Olli Rehn: Euroopan remontti ei saa jäädä Brexitin panttivangiksi

(Yllä oleva on kirjoitettu lomaolosuhteissa ja jää pinnallisenoloiseksi.)