Eurooppalaisen politiikan kilpailevat mallitLontoossa järjestetään vuosittain Battle of Ideas. Tapahtuma on nimensä mukaisesti ideoiden kamppailu. Kysymyksiä lähestytään avoimesti eri tasoilta: ihmisyys, pahuus, empatia, yksilön asema yhteiskunnassa, katumellakat, pankkien ahneus, politiikan aatteet, teatterin poliittisuus, ovatko saksalaiset eurooppalaisia, Euroopan ja USAn tulevaisuus.

Tänä syksynä vastauksia etsittiin usein yhdeltä ja samalta suunnalta, yksilön autonomiasta.

Epäilyn kohteena oli David Cameronin Big Society. Britannian nykykonservatismi ohjailee yksilöiden käyttäytymistä. Valtio on laatinut peräti ohjekirjan (Mindspace) ihmisten säätelyksi sosiaalipsykologian ja taloustieteen keinoin. Kaukana ollaan uuden ajan alun Euroopasta, jolloin pohdittiin yksilön vapautta, yhteiskunnan sopimuksellista rakentumista sekä tiedon olemusta.

Sosialidemokratian tila on yhtä surkea. Lontoon panelistit puhuivat yläkäsitteiden kieltä, talouden kasvua ja työllisyyttä. Nainen yleisöstä sanoi: teidän puheenne eivät kosketa minua.

Britannian katumellakat ovat herättäneet kysymään, näkevätkö ihmiset itsensä sairaina, toivonsa menettäneinä, onko ajauduttu riippuvuuskulttuuriin? Cameronin Big Society yrittää omalla tavallaan tätä purkaa. Mutta Cameron kysyy, miten ihmisiä tehokkaimmin ohjaillaan. Pitäisi kysyä, onko ohjailu valtion toimesta ylipäänsä legitiimiä?

Legitiimisyyskysymys on ajankohtainen myös Suomessa: toimeentulotuen leikkaukset nuorilta, ulkoa määritelty koulutus, yksilölliset työllistämissuunnitelmat, paternalistinen sopimusmenettely muutoinkin, yhteiskuntatakuu, energian mittarointi.

Battle of Ideas -tapahtumassa kysyttiin, onko individualismi yhteiskunnalle paha? Tärkeintä on yksilön autonomia, mielen riippumattomuus, itsemäärittely ja itseluottamus? Tämä eli kaikkein tärkein puuttuu nykyiseltä Euroopalta. Voimakasta yksilöä luonnehtisi rohkeus, kuvittelukyky ja myötätekeminen. Tänään on päädytty näiden negaatioihin.

Yksilön autonomiaa nyky-yhteiskunnassa murentavat:

  • paternalistinen politiikka
  • 'valintapolitiikan' arkkitehdit
  • populistinen demagogia
  • mainonta

Persoonallisen autonomian estyminen tuhoaa yhteiskunnan vahvuuden. J.S.Millin sanoin meidät alennetaan apinaihmisiksi, ape-like imitation. Individualismi voisi olla yhteiskunnalle hyvä, merkitä älykkyyttä, empatiaa ja yhteistuntoa. On siis kysyttävä yhteiskunnan sisältöä.

*****
Aiempi kirjoitukseni Kohti älyllistä autonomiaa ja siinä esitetyt professori Schwarzin kuviot näyttäisivät istuvan hyvin Lontoon seminaarien teemoihin. Schwarzin kuviot jäsentävät politiikan vaihtoehtoisia kehityssuuntia.

Battle of Ideas
Mindspace - Influencing behavior through public policy

Klikkaa kuva suuremmaksi: